Концепція «Різноманітність. Справедливість. Інклюзія». Чому вона важлива для бібліотек?

Маніфест ІФЛА/ЮНЕСКО про публічні бібліотеки 2022 року проголосив віру в те, що публічна бібліотека є рушійною силою освіти, культури, інклюзивності та інформації, основним провідником сталого розвитку, реалізації індивідуального прагнення миру та духовного багатства через свідомість кожної людини.

Безсумнівно бібліотеки відіграють вирішальну роль у розвитку різноманітності, справедливості та інклюзії, надаючи доступ до інформації, ресурсів і можливостей. Ці громадські та культурні центри сприяють розумінню, співчуттю та єдності у своїх громадах та ідеально підходять для популяризації уніфікованої концепції  DEI.

А ви знали, що DEI — абревіатура від «Diversity, Equity, and Inclusive»?
Різноманітність — означає різноманітність досвіду, ідентичності та перспектив, включаючи расову та етнічну приналежність, стать, сексуальну орієнтацію, вік, соціально-економічний статус, здібності тощо.
Справедливість — означає забезпечення справедливого ставлення, доступу та можливостей, прагнення виявити та усунути перешкоди, що заважають повній участі деяких осіб.
Інклюзія — передбачає створення середовища, де всі люди відчувають, що їх цінують, поважають і надають почуття причетності.
Детальніше ТУТ (матеріал англійською мовою).

Чому відданість цінностям цих трендів є критично важливою для публічних бібліотек у ХХІ столітті? Це може мати глибокий і позитивний вплив:

Для бібліотеки:
Культурна компетентність і обізнаність: персонал і відвідувачі краще розуміють різні погляди, культуру та досвід, що сприятиме інклюзивній атмосфері в бібліотеці.
Підвищення продуктивності персоналу: бібліотекарі, швидше за все, відчуватимуть більше задоволення від роботи, якщо вони працюють у середовищі, де цінується різноманітність та інклюзивність.
Інноваційні послуги та програми: бібліотеки, що заохочуватимуть різноманітність поглядів і досвіду серед своїх співробітників і відвідувачів, з більшою ймовірністю розроблятимуть інноваційні програми, послуги та рішення, які відповідають мінливим потребам користувачів.
Покращена комунікація: практики відкритого та інклюзивного спілкування сприятимуть формуванню позитивній корпоративній культурі.
Збільшення довіри громади: така довіра може вплинути на збільшення використання бібліотеки для спільних потреб.

Для жителів громади:
Доступ і інклюзія: ініціативи забезпечать доступність та актуальність бібліотечних послуг для більшого кола членів громади. Ця інклюзія посилить значення бібліотеки як осередка громади.
Культурна репрезентація: різноманітні бібліотечні колекції, програми та послуги гарантуватимуть, що бібліотека відображає культурне розмаїття громади. Це представлення посилює для людей відчуття приналежності.
Освітні можливості: ініціативи сприятимуть більш справедливому розподілу освітніх ресурсів.
Згуртованість громади: бібліотека, що активно сповідуватиме різноманітність, вплине на згуртованість жителів. Інклюзивний бібліотечний простір ототожнюється з платформою для діалогу, розуміння та співпраці між людьми.
Зменшення диспропорції: бібліотеки можуть зіграти певну роль у подоланні суспільної нерівності, надаючи ресурси та можливості тим, хто може зіткнутися з перешкодами.
Соціальна обізнаність та адвокація: бібліотеки можуть сприяти розвитку почуття соціальної відповідальності в суспільстві.
Економічний вплив: надаючи ресурси для розвитку навичок, підприємництва та пошуку роботи, бібліотека може стати каталізатором процвітання громади.
Позитивний образ спільноти: бібліотека, що активно сприяє різноманітності та інклюзії, може покращити імідж громади.

А ви знали, що закордонні колеги пішли ще далі у трактуванні тренду DEI? Сьогодні в інтернеті можна зустріти для бібліотек концепцію IDEAS (Inclusion — інклюзія, Diversity — різноманістність, Equity — справедливість, Accessibility Solutions — рішення доступності).
Переглянути безкоштовний вебінар Dr. Clayton Copeland можна ТУТ (матеріал англійською мовою).

Отже, програм «Різноманітність. Справедливість. Інклюзія» (DEI) вимагає від бібліотек ретельного планування ініціатив та системного підходу до її реалізації. Далі йтиметься про практичні кроки, що потрібні для старту:
Проведіть оцінку. Почніть з комплексної оцінки програм і послуг бібліотеки. Визначте сфери, де можна покращити різноманітність, справедливість та інклюзію. Ця оцінка може включати такі форми: опитування у фокус-групах, консультації з персоналом бібліотеки або членами громади.
Створіть робочу групу. Група відповідатиме за розробку, впровадження та моніторинг ініціатив програми DEI. Переконайтеся, що ця група представляє різні погляди всередині бібліотеки, включає персонал з різних відділів.
Відданість лідерству. Отримайте бачення керівництва бібліотеки та членів опікунської ради щодо визначення пріоритетів ініціатив програми DEI. Це має вирішальне значення для створення корпоративної культури бібліотеки, що цінує різноманітність та інклюзивність.
Навчання та розвиток персоналу. Забезпечте навчання персоналу бібліотеки на такі теми, як культурна компетентність, несвідоме упередження та інклюзивне обслуговування клієнтів. Постійне навчання допоможе персоналу краще зрозуміти важливість програми DEI.
Аудит доступності бібліотечного середовища. Проведіть перевірку доступності, щоб переконатися, що фізичний простір, веб-сайт і технології доступні для всіх людей, у тому числі для людей з інвалідністю. Ініціюйте необхідні зміни для створення інклюзивного середовища.
Партнерство з громадськими організаціями. Встановіть партнерство з місцевими громадськими організаціями, які зосереджуються на різноманітності та інклюзії. Співпрацюйте над спільними ініціативами та використовуйте досвід і ресурси цих організацій для покращення бібліотечних послуг.
Комунікації та маркетинг. Повідомляйте про відданість бібліотеки різноманітності, справедливості та інклюзії за допомогою соціальних медіа й інших каналів комунікації. Ключове повідомлення має підкреслювати зусилля бібліотеки зі створення інклюзивного та гостинного простору для всіх.
Встановіть чіткі цілі та досяжні показники. Наявність чітких показників допоможе бібліотеці оцінити ефективність зусиль і приймати рішення на основі аналізу результатів. Почніть з невеликих, зрозумілих кроків і з часом нарощуйте темп. Пам’ятайте, що створення різноманітної, справедливої та інклюзивної бібліотеки — це безперервний процес, який вимагає відданості, відкритого спілкування та готовності адаптуватися.

А ви знали, що визначення «inclusion» вже описано в ISO 2789:2022 (en) Information and documentationInternational library statistics (Міжнародна бібліотечна статистика)?
Це позиція 3.2.21, де термін вживають у наступному значенні: «Практика, в якій до всіх людей ставляться справедливо та шанобливо, цінують їх за відмінні навички, досвід і плани на майбутнє та мають рівний доступ до ресурсів та можливостей».

Інклюзія в бібліотеці це:
Доступна інфраструктура. Фізична доступність до бібліотеки передбачає наявність підйомних платформ, поручнів, широких дверей та інші адаптивні засоби.
Адаптивне середовище. Наприклад, маркування зон для тих, хто потребує тиші.
Інклюзивні програми та послуги. Наприклад, послуги для задоволення різноманітних мовних потреби громади, а саме: супровід відвідувачів бібліотеки персоналом, що володіє кількома мовами, оформлення вивісок.
Доступ до інформації. Прагнення до справедливості бібліотеки гарантують, що люди, незалежно від їх походження чи обставин, мають рівні можливості користуватися бібліотечними послугами, усуваючи інформаційну нерівність.

Отже, кожна людина в нашому глобалізованому суспільстві має право на повний спектр бібліотечних та інформаційних послуг.

Звісно флагманською місією публічної бібліотеки все ще залишається зобов’язання приймати та обслуговувати всіх членів громади. Використовуючи у своїй діяльності принципи Універсального дизайну та Універсального дизайну для навчання (Universal Design for Learning або UDL), бібліотеки щоразу переконуються у неможливості створити ресурси/послуги для «типового» користувача. Не існує «типового» користувача, є різноманітність користувачів, які потребують індивідуально орієнтованого сервісу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)