Цифровізація. Термінологія

Вітаю всіх, хто відчуває спокій від медитативних практик перечитування різних визначень та понять. На порядку денному терміносистема щодо цифровізації. Чи можна втекти від тривожних думок останньої доби? Навряд чи. Натомість зосередитись на пошуку визначень, які допоможуть у цифровій освіті, можливо. Особисто мені подобається процес пошуку необхідної інформації. І чим глибше я пірнаю у море визначень, виявляється, що це насправді це океан різних поглядів та підходів. Пропоную вашій увазі робочий нотатник дефініцій, що так або інакше пов’язані з digital.

Цифровізація (з англ. digitalization) — це впровадження цифрових технологій в усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні (об’єднання фізичних та обчислювальних компонентів). Перехід діяльності з реального світу у світ віртуальний (онлайн).
Цифрова трансформація (цифровізація) — це перетворення наявних аналогових (іноді електронних) продуктів, процесів та бізнес-моделей організації, в основі якої лежить ефективне використання цифрових технологій.
Цифрове суспільство — це суспільство, яке інтенсивно та продуктивно використовує цифрові технології для власних потреб (самореалізація, робота, відпочинок, навчання, дозвілля кожного), а також для досягнення та реалізації спільних економічних, суспільних та громадських цілей.
Цифрові технології (згідно з аналітичними звітами Давоського економічного форуму): Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології (3D-друк), хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні технології, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн (перелік не є вичерпним та доповнюється).
Цифрова свобода людини — це можливість праці, тобто участі у виробничих, комунікаційних, організаційних процесах із будь-якого місця світу, за наявності відповідних цифрових засобів, технологій та доступу до цифрових інфраструктур.
Цифрові навички (Digital Quotient, або DQ) — це навички щодо цифрових технологій, тобто цифровий інтелект (за аналогією з IQ або EQ, які використовуються для вимірювання рівня загального та емоційного інтелекту).
ДЖЕРЕЛО: За матеріалами сайту «Український інститут майбутнього»

Електронна ідентифікація — процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи.
Електронна послуга — будь-яка послуга, що надається через інформаційно-комунікаційну систему.
Ідентифікаційні дані особи — унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи.
ДЖЕРЕЛО: Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII

Цифрові права людинице окрема група прав людини, які пов’язані з використанням та/або реалізовуються в мережі Інтернет за допомогою спеціальних пристроїв (комп’ютерів, смартфонів тощо).
До них можемо віднести:
1) право на доступ до Інтернету — полягає в тому, що кожен має право на рівний доступ і використання вільного та безпечного Інтернету;
2) свобода вираження поглядів онлайн — означає право вільно висловлювати свої погляди, шукати, отримувати та поширювати інформацію онлайн;
3) право на приватність і захист персональних даних — кожен має право на приватність онлайн та захист персональних даних в Інтернеті (соціальних мережах, у заповненні Google-форм тощо);
4) право на свободу та особисту безпеку онлайн — реалізація цього права потребує механізму захисту від протиправних дій, тобто певні державні гарантії захисту від фізичного та психологічного насильства чи домагань, мови нетерпимості, нетолерантності та ворожнечі, дискримінації в онлайн-середовищі; держава має сприяти розвитку та функціонуванню безпечних Інтернет-технологій;
5) право на мирні зібрання, асоціації та/або використання електронних інструментів демократії — означає, що люди повинні мати свободу об’єднання та використовувати будь-які сервіси, вебсайти чи застосунки для створення, приєднання, мобілізації та участі в соціальних групах та асоціаціях;
6) право на цифрове самовизначення, або право відключатися від онлайну, або бути забутим в онлайні — людина як користувач у системі (соціальній мережі, форумі, онлайнобговоренні) вправі сама, на власний розсуд визначити ім’я (ідентифікатор) або іншу апріорну інформацію про неї, яку вона буде використовувати в системі.
ДЖЕРЕЛО: стаття Братасюк О.Б., Ментух Н.Ф.

Цифровий розрив (цифрова нерівність) — нерівність у доступі до можливостей в економічній, соціальній, культурній, освітній галузях, які існують або поглиблюються в результаті неповного, нерівномірного або недостатнього доступу до комп’ютерних, телекомунікаційних та цифрових технологій.
Цифрове робоче місце — віртуальний еквівалент фізичного робочого місця, котрий вимагає належної організації, користування та управління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної ефективності працівників та створення для них більш сприятливих умов праці.
Цифровою освітою є об’єднання різних компонентів і найсучасніших технологій завдяки використанню цифрових платформ, впровадженню нових інформаційних та освітніх технологій, застосуванню прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання, а також сучасних навчально-методичних матеріалів.
ДЖЕРЕЛО: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р

Цифрова компетентність — це впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у суспільному житті. Вона охоплює такі поняття як, інформаційна грамотність та медіаграмотність, комунікація та співпраця, створення цифрового контенту (включаючи програмування), безпека (включаючи захист персональних даних у цифровому середовищі та кібербезпеку), а також розв’язання різнопланових проблем і навчання впродовж життя.
ДЖЕРЕЛО: Опис рамки цифрової компетентності для громадян України від Міністерства цифрової трансформації

Цифрова ідентичність (або ідентичність онлайн) —  це сукупність інформації, дані, які унікально описують особу, організацію або електронне обладнання, що існує в Інтернеті (імена користувачів і паролі, операції пошуку в Інтернеті, дата народження, соціальне забезпечення та історія покупок)
Цифровий слід — це те, що ми залишаємо в мережі, користуючись інтернетом: геомітки, фото, відео, повідомлення, пошукові запити, паролі, номери карток, пости у соціальних мережах тощо.

А ще Словник-термінів з онлан-безпеки від Міністерства цифрової трансформації.

P.S. Для виходу з інформаційної бульбашки раджу переглянути анкету опитування керівників та менеджерів українських організацій громадянського суспільства (ОГС), яке проводить Ресурсний центр ГУРТ з метою вивчення ситуації із захистом цифрових прав осіб, які у різний спосіб взаємодіють з ОГС. Адаптувавши питання під роботу бібліотек, можемо отримати цікавий результат. Успіхів у цифровому новаторстві!
У пошуках цифрових смислів з вами була я, #Marиsя_версія_2.0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)