Найбільший талант переможців – спонукати себе до дії : бібліотеки Добропілля

   Протягом останніх років до інформаційного супроводу Всеукраїнського конкурсу на здобуття звання «Бібліотека року» для бібліотек України окрім професійних журналів «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», «Вісник Книжкової палати України» можна віднести і блог науково-методичного відділу НБУ ім. Ярослава Мудрого.
На блозі «Публічна бібліотека територіальної громади» ми не лише презентували заявки, поданих бібліотеками на Всеукраїнський конкурс, але й намагались пояснити дії членів журі щодо здійснення оцінювання кожного проєкту (див. пост Жовтень 12, 2021  )
Сьогодні публікуємо проєкт від КО «Публічна бібліотека Добропільської міської територіальної громади» м. Добропілля, Донецька обл., яка перемогла у номінації «Середні бібліотеки» .
Презентуючи проєкт «Медійно-цифрова освіта в бібліотеці» однієї з найуспішніших публічних бібліотек в Україні, хочемо звернути вашу увагу на якість опису впровадженої інновації. Зазначений опис свідчить про  коректну і логічну побудову проєкту, а саме: розуміння проблемної ситуації, шляхи її ефективного вирішення (здійснення конкретних дій та подій), моніторинг та оцінка (результати на виході, наслідки, вплив). Також, хочеться звернути увагу на «стійкість проєкту», адже він має «життя» після завершення основної діяльності, а цільова аудиторія проекту відчуває його вплив у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Заявка на конкурс «Бібліотека року 2021»
Медійно-цифрова освіта в бібліотеці

Назва установи:
Добропільська центральна міська бібліотека КО «Публічна бібліотека Добропільської міської територіальної громади»
Адреса: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Першотравнева, 121
E-mail: dobropolie.cbs@gmail.com
*Контактні дані особи, відповідальної за підготовку матеріалів:
Кіріллова Марина Миколаївна : mbo.dobrobib@gmail.com

Характеристика закладу:
Центральна міська бібліотека понад 40 років була методичним центром для 5-ти міських бібліотек-філій. Враховуючи процеси децентралізації та створення Добропільської міської ТГ з 2021 року ЦМБ є методичним центром для 2-х міських, 1-ї дитячої міської та 7-и сільських бібліотек-філій КО «Публічна бібліотек Добропільської міської територіальної громади».

Фінансування
Всього                  2109290,08
На оплату праці   1916532,16
На комплектування       64266,99
З інших джерел   20317,00

Основні показники
Протягом 2020 року послугами книгозбірні скористалось 2365 користувачів – 20% від кількості населення зони охоплення, яким було видано 33006 примірників друкованих документів. На кінець 2020 року загальний фонд Добропільської центральної міської бібліотеки склав 45531 примірників документів.
Показник відвідувань, який відображається в затвердженій МКУ формі 6-НК, і являє собою суму показників відвідувань бібліотеки та відвідувань сайтів становить в 2020 році 42247 осіб, що, не зважаючи на пандемію, на 12157 осіб більше в порівнянні з 2019 роком.
Дане зростання зумовлене активізацією роботи бібліотечних фахівців в мережі Інтернет. Завдяки комунікації з користувачем у віртуальному середовищі через сторінки у соціальних мережах Facebook, Instagram; ведення інформаційних чатів у Viber та Messenger; залучення користувачів через лендінг «Послуги бібліотеки» кількість відвідувань сайту бібліотеки у порівнянні з 2019 роком зросло у 2,5 рази.
Проведено 60 масових заходів, які відвідало 830 осіб.
Кадри
Діяльність книгозбірні  забезпечують 12 бібліотечних працівників, з них 8 осіб – спеціалісти галузі і 4 фахівця у відділі обслуговування.
Бібліотечний фонд
Станом на 01січня 2020 року загальний книжковий фонд ЦМБ нараховує 45531 примірник.
Останнім часом прослідковується  тенденція до зменшення обсягів фондів публічних бібліотек, списується зношена та застаріла література та періодичні видання. Проте, порівняно із 2019 роком збільшився фонд україномовної літератури. Книги державною мовою нараховують 24219 примірників – 53 % від загальної кількості документів.
Комп’ютерні технології в бібліотеці
Станом на 01.01.2021р. парк комп’ютерної техніки Центральної міської бібліотеки  нараховував  18 комп’ютерів з підключенням до мережі Інтернет. З них для користувачів – 6. Мультимедійної техніки – 8 одиниць.  Бібліотека забезпечує безкоштовний доступ до електронних ресурсів мережі. Протягом 2020 року для популяризації послуг бібліотека активно використовувала сайт, лендінг, соціальні мережі.
Бібліотека не має АБІС, для обліку роботи та створення баз даних використовують самостійно розроблені щоденники в електронній формі, єдина реєстрація, календар заходів, картотека статей і т.д. Докладніше за поклаканням http://territorymetod.blogspot.com/2017/08/blog-post_21.html.
Проєктна діяльність
Бібліотека активно  бере участь в грантових програмах та конкурсах для залучення додаткових ресурсів.
Протягом 2020 року було реалізовано проект «Медійно-цифрова освіта – основа громадської безпеки». Впроваджено нові культурні послуги «Простір креативного навчання» в межах проєкту УБА «Спроможні бібліотеки сприяють досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року» та «Бібліотечна фотомайстерня» в межах проєкту УБА «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги». Отримано 1135 примірників друкованих видань за Державною програмою поповнення бібліотечних фондів.
В 2021 році реалізовано проєкт «Простір креативного навчання «Ти можеш все» завдяки фінансовій підтримці від Британської ради за програмою Active Citizens Ukraine.

Медійно-цифрова освіта в бібліотеці

Сучасний світ вимагає змін та розвитку в усіх сферах життя. В даному процесі бібліотечні заклади не є винятком. Вони трансформуються на вимогу суспільства, адаптуються до нових потреб громадян.
Якщо 20 років тому перед бібліотеками стояло завдання  забезпечити загальну доступність до інформації, то зараз додалось завдання допомогти орієнтуватись в інформаційному просторі  та безпечно користуватись отриманою інформацією. Адже швидкий темп розвитку технологій зумовив виникнення таких проблем як безконтрольний потік інформації, відсутність навичок безпечного використання Інтернету, кібербулінг, кібершахрайство. Під загрозою опиняються всі категорії населення. Молодь та підлітки потерпають від психологічного тиску в медіапросторі через свою відкритість, прагнення до інновацій та безтурботність. В свою чергу, люди старшого покоління потрапляють в тенета шахраїв через свою необізнаність та довірливість.
Вивчаючи дане питання  на рівні Добропільської громади бібліотечні фахівці виокремили наступні проблеми: нерівні технічні умови серед різних соціальних груп, цифровий розорив між старшим і молодшим поколінням, відсутність навичок критичного мислення. Керуючись принципом, що кожна людина незалежно від віку та соціального статусу має право на особисту безпеку в інформаційному просторі та якісну освіту, Добропільська публічна бібліотека одним з пріоритетних напрямків діяльності визначила забезпечення  можливості навчання всім категоріям населення впродовж усього життя. Спираючись на результати Загальнонаціонального опитування з цифрової грамотності, відповідно до якого 53% населення України знаходиться нижче позначки «середній рівень» цифрових навичок, було обрано більш вузьку тему освітньої кампанії – підвищення цифрової грамотності.
Виконання поставленого завдання вимагало комплексного підходу. А саме: наявність відповідного професійного рівня бібліотечних фахівців й забезпечення бібліотечних закладів сучасними технічними засобами.
З мотивацією бібліотекарів щодо підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня проблем не виникало. Працівники Добропільської мережі публічних бібліотек розширювали особисті компетенції в напрямку інформаційно-цифрової грамотності, опановували нові платформи й додатки, здобували навички викладачів та  тренерів, щоб стати впевненими провідниками в інформаційному просторі.
Відсутність сучасних технічних засобів (ґаджетів) в бібліотеках стало перешкодою в проведенні ефективних практичних занять  для користувачів з освоєння цифрових технологій. Для покращення стану матеріально-технічної бази бібліотек було вирішено застосувати інструменти проєктного менеджменту.
В червні 2020 року Добропільська міська централізована бібліотечна система в партнерстві з ГО «Ініціатива заради добробуту» за програмою малих грантів, яка адмініструвалась ІСАР Єднання в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, отримала грант на реалізацію проєкту «Медійно-цифрова освіта – основа громадської безпеки».
Основна мета проєкту – підвищення рівня згуртованості громади Добропілля та зменшення цифрового розриву між старшим і молодшим поколінням за допомогою загальноміської навчальної програми з медійно-цифрової грамотності.
В межах проєкту було придбано 3 смартфони та 6 планшетів, й  три бібліотеки (Центральна міська бібліотека, бібліотека-філія для дітей та Білозерська бібліотека-філія), стали осередками безкоштовної неформальної освіти.
Бібліотеками була впроваджена загальноміська навчальна програма, яка поєднала в собі теоретичні та практичні заняття, спрямовані на  розвиток цифрових компетенцій у дорослих, опанування електронних сервісів літніми людьми, безпечне користування мережею дітьми та молоддю. Діяльність в межах проєкту сприяла згуртуванню різних вікових груп навколо навчального процесу. Молодь виступила в якості волонтерів та вчителів для людей старшого віку.
Під час інформаційної кампанії та набору навчальних груп мешканцям Добропільської громади були запропоновані  базові теми занять: оплата комунальних послуг онлайн, платформи для дистанційного навчання в період карантину, пенсійний фонд у смартфоні, відеоподкасти в педагогічній діяльності, медіаграмотність та інструменти перевірки інформації, безпечний Інтернет для дітей, електронна петиція як засіб впливу на владу, як не стати жертвою кібербулінгу. Загалом в межах проєкту протягом вересня-жовтня 2020 року відбулося 24 заняття, до яких долучилось більше 200 користувачів бібліотек.

Конкретні заходи в межах проєкту:
В період з липня 2020 року  по листопад 2020 року в межах реалізації проекту були виконані наступні завдання.

 1. Здійснено закупівлю обладнання для облаштування трьох локацій (Центральна бібліотека м. Добропілля, бібліотека філія №5, м. Добропілля; бібліотека філія №2 м. Білозерське) на яких заплановано навчання груп учасників медійно-цифровим навичкам. Придбане обладнання: смартфони -3 шт, планшети – 6 шт, моноподи -3 шт. передано на баланс Добропільської міської бібліотечної системи.
 2. Розроблено дизайн  друкованої продукції, виготовлено банери для стендів та листівки (1460 шт.) з інформацією про старт проекту. Друкована продукція поширювалась серед мешканців міст Добропілля Білозерське.

В ході реалізації проекту було сформовано навчальні групи та розроблено навчальні плани з урахуванням запитів користувачів.
З вересня по листопад було проведено 22 групових та 2 індивідуальних заняття, які відвідали 221 учасники різних вікових категорій
Теми за якими проводили заняття:

 • Безпека у соцмережах та безпечний інтернет – 3 заняття;
 • Використання QR-коду – 2
 • Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації – 1
 • Можливості Instagram та TikTok – 4
 • Можливості смартфону та мобільні додатки – 2
 • Оплата комунальних послуг – 1
 • Реєстрація в ЦНАП та запис на електронну чергу – 1
 • Реєстрація на порталі електронних послуг ПФУ – 5
 • Робота з сервісом ZOOM – 2
 • Створення та налаштування електронної пошти – 1
 • Електронна петиція – інструмент взаємодії з ОМС – 1
 • Месенджер – як засіб комунікації – 1

Для оцінювання якості та ефективності проведених навчань розроблено вхідну і вихідну анкету. Зведена оціночна форма у додатку№ 4.1.

 1. З метою інформування населення, анонсування подій та звітування про реалізацію проекту на веб ресурсах партнерів та на сторінках соц. мережах були опубліковані матеріали  – 7 інформаційних публікацій. Протягом реалізації проекту на сторінках партнерів (бібліотек-філій) велась хроніка подій (анонсування подій, інформування про проведені заходи, фото-звіти, історії та відео) всі 32 публікації можна відстежити за #UNRPP #cyfra_library #digital_lib та у додатку №4.2.

Охоплення публікаціям у соціальних мережах становить 7700 осіб.

Цільові групи:
Головними цільовими групами проекту стали:

 • діти віком від 9 до 18 років – 81 осіб пройшли навчання
 • люди старшого покоління – 51 осіб пройшли навчання
 • працівники закладів шкільної та позашкільної освіти – 30 осіб
 • інші категорії – 59 осіб.

/

Дитячу аудиторію ознайомили з правила безпеки у віртуальному просторі, в цікавій ігровій познайомились з таємницями QR кодування, затребуваною темою серед підлітків та молоді була «особливості ведення аккаунтів у соціальних мережах Facebook та Instagram».
Люди старшого покоління опановували електронні послуги ЦНАП, ПФУ, онлайн банкінг, оплату комунальних платежів тощо.
Освітяни та працівники закладів позашкільної освіти в умовах карантину відчули нестачу знань про онлайн сервісів для проведення дистанційних заходів. Практичні заняття з використання платформи ZOOM, що проводились в рамках проекту допомогли налагодити навчальний процес.
В контексті цифрової безпеки вразливими групами можна вважати представників усіх цільових груп проекту. Діти та пенсіонери вразливі через свою довірливість, батьки підлітків – через відсутність часу приділити увагу дітям та внаслідок проблем, у які потрапляють підлітки.

Кількість осіб, які отримали користь від реалізації проєкту

Індикатор Всього ж ч до 18 р. від 18 до 24 років від 25 до 34 років від 35 до 59 років 60+ ВПО Люди з інвалідністю
1.1. Кількість прямих вигодоотримувачів, яких було охоплено в результаті реалізації проекту (учасники заходів, що пройшли навчання в рамках проекту)  219 161 58 80 8 22 62 47 10 16
 1. Кількість опосередкованих вигодоотримувачів, яких було охоплено в результаті реалізації проєкту (члени сімей учасників проекту; особи, яких проінформовано про хід реалізації проекту)

Облік за категоріями не проводився

3500

Історії успіху:

Однією з найбільш затребуваних тем  для навчання стала «Реєстрація на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України». Як наслідок в бібліотеках збільшилась кількість запитів пов’язаних з поданням документів у електронному вигляді  до пенсійного фонду. В зв’язку з цим було впроваджено нову бібліотечну послугу «Електронно-цифрові послуги в бібліотеці». За додатковими консультаціями бібліотечні фахівці звернулись до спеціалістів пенсійного фонду, ознайомились з нюансами роботи на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України й почали надавати кваліфіковану допомогу користувачам. За підсумками 2020 року понад 400 осіб скористались новою бібліотечною послугою.

В ході реалізації проекту бібліотекарі звернули увагу на платформу TikTok, яка використовується для створення і публікації коротких відео. Аналіз реакцій на бібліотечний контент в соціальних мережах виявив, що саме цей формат найбільш популярний серед віртуальних користувачів шкільного віку. Добропільська бібліотека-філія для дітей навчала юних читачів як створити цікавий контент, правильно його поширити та убезпечити себе в мережі Інтернет.

Після придбання засобів мобільного зв’язку, (3 смартфони) і передачі їх у бібліотеки на локації для навчання, працівникам вдалося залучити кошти від благодійників на оплату мобільного зв’язку. Так у бібліотек-учасниць проекту з’явився корпоративний мобільний номер. Щоб завжди бути на зв’язку з користувачами, особливо в умовах карантину, інформувати їх про події і заходи, що відбуваються в бібліотеках, в т.ч. навчальні курси з медійно-цифрової грамотності, Центральна міська бібліотека створила спільноту

у Viber.

В процесі реалізації проєкту до проведення занять доєдналась Білицька бібліотека-філія. Окрім уроків з цифрової грамотності для різних вікових категорій бібліотечні працівники запровадали серію тренингів за підтримки ГО «Фундація підтримки осіб старшого віку «Вік щастя» для представників старшого покоління, метою яких стало залучення старшого  покоління до активного життя громади та можливість впливу на ухвалення рішень на місцевому та державному рівні.

Сьогодні освітні заходи в бібліотеках-учасницях проєкту набули системного характеру й проводяться щотижнево. Підсумовуючи, можна стверджувати, що медійно-цифрова освіта на сьогодні є актуальною та затребуваною серед мешканців громади. Підвищення цифрової грамотності суспільства сприяє використанню інструментів електронної демократії, запобіганню корупції та активізації участі громадян у житті держави і забезпечує дотриманням прав особи в інформаційній сфері України.

 
Додатки:

 1. Фото – 8 шт.
 2. Інфографіка – 1 шт.
 3. Листівка – 1 шт.
 4. Банер – 1 шт.
 5. Списки реєстрації – 24шт.
 6. Скріншоти публікацій – 7
 7. Додаток №4.1 «Зведена оціночна форма»
 8. Додаток №4.2 «Список публікацій в медіа»
 9. Покликання на відео:
 1. https://www.tiktok.com/@kinderlibrary5/video/6857468407080619266?lang=ru
 2. https://www.instagram.com/p/CDOmcCbhrZQ/
 3. https://www.instagram.com/p/CFRduH7BNI5/
 4. Проморолик «Електронно-цифрові послуги бібліотеки»

Більше інформації про проєкт «Медійно-цифрова освіта – основа громадської безпеки» в мережі Facebook за хештегом #digital_lib

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)