Окресліть унікальність своєї бібліотеки у її місії

Уявіть, що йдете на співбесіду до майбутнього грантодавця, і він запитує вас про бібліотеку. Ви відповідаєте: «Наша бібліотека збирає, зберігає, надає в суспільне користування універсальний фонд документів на різних носіях інформації, що побачили світ на терені України, та документів про Україну, виданих поза її межами, забезпечує гарантований доступ до цього інтелектуального надбання для всіх членів суспільства, його схоронність для прийдешніх поколінь». І бачите, як інтерес іншої людини згасає до нудьги. Розчарування відчувають обидві сторони. Замість того, щоб викликати інтерес, задовгі, важкі у вимові фрази, його вбивають.
Бібліотекарі краще описують те, що вони роблять — збирають, упорядковують, зберігають тощо, — ніж пояснюють, чому їхня робота важлива та як вона впливає на життя людей. Як ми можемо висловити наші усвідомлені зусилля для того, щоб цікаво донести ключове повідомлення про роль бібліотеки?

А Ви знали, що про здійснення «ідеалів сучасного бібліотекознавства» у своїх роботах згадувала організаторка бібліотечної справи Л. Хавкіна (1904, 1914–1915)? Мова йшла про «…дати найкраще та найдешевше читання якомога більшій кількості людей; зробити доступним кожен атом знань, зосереджений в книжках; доступність бібліотек для всіх і для кожного».

Найімовірніше, просте, зрозуміле, коротке та переконливе ствердження є більш ефективнішим інструментом комунікації з персоналом бібліотеки та зовнішньою авдиторією. Місія бібліотеки — не лише про те, що ви робите, але й те, як ви це робите і чому.
Пропонуємо оцінити слабкі та сильні сторони місії вашої бібліотеки за допомогою відповідей на питання:

  • Чи актуальним на сьогодні є зміст повідомлення про місію?
  • Чи передає наша місія найважливіше — унікальні переваги, що пропонує бібліотека?
  • Чи легко запам’ятати вираз місії, аби використати, наприклад, на футболці?
  • Чи викликає той вислів ентузіазм у співробітників, партнерів і спонсорів?

А Ви знали, що про бачення місії публічної бібліотеки, як «бібліотека для всіх і для кожного», йшлося у Журналі освіти (The Journal of Education) ще у далекому 1915 році? На сторінках часопису бачення місії публічної бібліотеки було окреслено наступним чином: «Бібліотека для всіх і для кожного».

І якщо переконливо сформульована місія змушує відчувати, що внутрішньо ви змінилися на краще завдяки бібліотеці — БІНГО, бібліотека на шляху маркетингового успіху!
Переконлива місія — це про вплив, реалістична — про досяжність, щира — про довіру! Стислий вислів про унікальний внесок бібліотеки – це:

  • одне або не більше трьох коротких речень;
  • відсутність абревіатур та модного сленгу, що відвідувачі можуть не зрозуміти;
  • персоналізована заява (наприклад, «наша») написана активним голосом (наприклад, «бібліотека надає…»);
  • актуальний вислів, що має вплив і переглядається, принаймні, кожні три роки.Насправді пересічному жителю громади хочеться знати не те, як працює продукт чи надається послуга, а те, як вони змінять наше життя.

МИ точно знаємо, що визначення терміну «місія» було викладено у позиції 2.33 ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) «Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек», який набув чинності у 2016 році.

Водночас формулювання місії може та має бути потужним інструментом стратегічної ідеї бібліотеки. На цьому наголошує у науковій праці «Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою» О. Бруй, к. соц. ком, президентка ВГО Української бібліотечної асоціації.
Якщо ми зацікавили вас цим повідомленням, пропонуємо долучитись до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення», що відбудеться 9–13 квітня 2024 року. Серед окреслених питань колеги будуть обговорювати наступне: «Візія, цінності та місія сучасної бібліотеки». Більше про конференцію ТУТ.

Сьогодні визначення місії публічної бібліотеки знаходиться на піку трансформаційного процесу. Вектор квінтесенції ідентичності публічної бібліотеки остаточно змінено на користь людини. На сторінках фахових видань, вебсайтах бібліотек можна зустріти вирази «Бібліотека — місце зустрічі та діалогу — форум міського суспільства» або «Бібліотека — вітальня для міста 21-го століття».
Особисто мені до душі визначення найбільшої публічної бібліотеки Німеччини — Центральної та Державної бібліотеки Берліна (Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB):
«Місце людей для людей. Ми формуємо майбутнє Центральної та Державної бібліотеки Берліну разом з вами та для вас і робимо її місцем знання та співпраці».

Про місце знання та співпраці – Makerspaces поговоримо згодом. Далі буде…

P.S. Ну, і як же це фахівцям без бібліографічних джерела для натхнення? Тримайте:

Публічна бібліотека: місія : (з досвіду різних країн : погляд методиста) / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; [підгот. І. Цуріна, H. Гудімова]. – Київ, 2004. – 42, [1] с. : іл., табл. – (Публічні бібліотеки). – Бібліогр.: С. 34-37.

Хіміч, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Укр. бібл. асоц., НАКККіМ, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів ; Я. О. Хіміч. – К. : Самміт-книга, 2012. – 88 с. – Матриця для визначення місії бібліотеки: С. 11.

Прокопенко Л. С. Місія і функції публічних бібліотек крізь призму Маніфестів ІФЛА/ЮНЕСКО / Л. С. Прокопенко // Бібліотека і книга в контексті часу. Тема року: «Трансформація діяльності публічних бібліотек України» : зб. матеріалів XI Всеук. наук.-практ. конф. / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. : Т. Богуш, О. Зозуля ; наук. ред. Н. Розколупа. – Київ, 2018. – С. 14-21. – Бібліогр.: с. 21 (11 назв).

Бруй, О. М. Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, 27 – cоціальні комунікації / Бруй Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 283 с. – Про місію бібліотеки: С.88-89.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)