Стратегічний план –  бездоганне завтра

Зазвичай листопад для кожної бібліотеки в Україні  – місяць активного планування роботи на наступний рік.

Але мова піде не про щорічний план, а про стратегічний план (далі – С.п.) розвитку бібліотеки. І спонукало до написання цього допису поява на певних професійних ресурсах чергових пропозицій щодо купівлі готового щорічного плану роботи бібліотеки. У цій ситуації дивує не сама пропозиція купити готовий продукт, а кількість колег, бажаючих це зробити.

Про що це може свідчити? Думаю, що однозначної відповіді не існує, але існує впевненість, що куплені план прогнозують про похмурі перспективи як бібліотекарів, так і бібліотек.

  Цілком зрозуміло, що в одному дописі досконало розкрити процес С.п. не реалістично, тому пропоную спробувати замислитись над певними його етапами:  

#1. Визначення місії, цінностей та візії бібліотеки. 

Успішними стають ті бібліотеки, які прагнуть змінити світ та створювати цінність для своїх користувачів/клієнтів через продукти і послуги. Важливо зрозуміти, що інтереси користувачів бібліотеки  – у пріоритеті, тому варто подивитися на себе очима користувача і визначитися – що може робити бібліотека? Яку роль у громаді вона відіграє та чим вона є для інших?

Місія — це сформульоване уявлення про те, для чого існує бібліотека, в чому її відмінність від інших соціокультурних установ і який вплив бібліотека хоче здійснювати на громаду (школу). Місія має надихати і вас, і людей, з якими ви працюєте.

Візія — це заява про те, куди рухається бібліотека, де вона хоче бути. 

Цінності — це принципи, якими керується бібліотека при формуванні своєї діяльності і корпоративної культури.

«Бібліотека може бути набагато ширшим поняттям, ніж передача книжок. А що, як вона стане місцем творення сучасної культури народу, життя громади, нових відкриттів, простором з певною атмосферою? Або платформою для виходу в інші контексти, історичні періоди

(Марина Маслова, керівник програми стратегічного розвитку бібліотек, викладач та керівник програми Executive MBA kmbs).

#2. Проаналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище (провести SWOT-аналіз). 

SWOT-аналіз  – один із найпоширеніших аналітичних методів, який дозволяє в комплексі оцінити сильні й слабкі сторони бібліотеки, а також можливості та загрози, що впливають на неї.

За результатами SWOT-аналізу ви зрозумієте:

  • Що робити?
  • Що розвивати?
  • З чим боротися / що покращувати?
  • Що виключити?

#3. Визначити цілі. 

Головне не ставити надхмарнх цілей, яких бібліотека  не зможете досягти.  Вони мають бути розрахованими на 3–5 років.

Важливо збагнути, що «…кожна бібліотека унікальна у своєму контексті й створює власну історію. І, зрештою, ці маленькі та великі історії рухають світ»

(Марина Маслова, керівник програми стратегічного розвитку бібліотек, викладач та керівник програми Executive MBA kmbs).

# 4. Розробити стратегію та план досягнення цілей.

Планом дій передбачається детальний опис: що, в які терміни, хто, за рахунок яких ресурсів повинен зробити.

І тут я зупинюсь, бо реалізація цілей визначеними завданнями – основна частина щорічного плану роботи бібліотеки, що підтверджуватиме її унікальність, успішність, визнання.

Зазначені етапи – це лише вводні до. С.п. 

 

У цілому існує значна кількість алгоритмів створення С.п. Один з них:

 Прийняття документа (рішення або розпорядження), яким ініціюється початок роботи над С.п.

Формування кількісного і якісного складу Робочої групи (залучаються не лише бібліотечні фахівці – користувачі, бухгалтер, юрист, керівники інших закладів культури, представники ГО і т.п.).

Проведення навчання членів групи за темою «Стратегічне планування».

Група разробляє план своєї роботи (с врахуванням цього або іншого алгоритму). 

Група здійснює опис бібліотеки (у т.ч. береться до уваги існуючий опис територіальної громади). 

Групою проводиться робота з Визначення майбутнього бібліотеки громади .

Проводиться аналіз зовнішнього та внутрішнього середовище бібліотеки (SWOT-аналіз).

Вироблення єдиних формулювань щодо  Місії, Візії бібліотеки.

Створення переліку головних проблем бібліотеки, які необхідно вирішити заради реалізації Мети.

Визначення найголовніших Стратегічних проблем.

За кожною із  проблем закріплюється працівник (або цільова група), який(а) планує роботу та розробляє алгоритм вирішення цієї проблеми.

Визначаються критерії оцінки сумарного ефекту від реалізації дій, які включено до С.п., індикатори результативності досягнення цілі.  

Сукупність виконаної роботи (вищезазначені пункти) формуються в документі – С.п.

Проводяться громадські слухання. С.п. затверджується відповідно до порядку, прийнятого в громаді. С.п. доводиться до відома користувачів і населення громади.  

Робоча група контролює процес реалізації С.п., аналізує досягнення і прорахунки, за необхідності вносяться зміни. 

 

   Зрозуміло, що долучення до стратегічного планування потребує наявності бажання, додаткових знань, зусиль, об’єднання… У той же час, залишаючись осторонь процесу постійного оновлення та набуття сучасних навичок і компетенцій будь-який фахівець постає перед загрозою  десоціалізації.

Спробуйте! Сподіваюсь, що спробувавши – ви не зупинитесь!

Додатково пропоную звернути увагу на наступні джерела:

Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. 6-9 жовт. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; редкол. :О. М. Бруй (голов. ред.), Я. Є. Сошинська, Є. В. Кулик ; відп. за вип. С. І. Барабаш. – Київ : Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка ; ВГО Українська бібліотечна асоціація, 2020. – 52 с.  – Режим доступу: http://library.kspu.kr.ua .

Процесно-орієнтована бібліотека: трансформаційна стратегія : презентація / НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського ; [підгот. О.Бруй ]. –  Електрон. відеодан. (27 слайдів). – Київ , 2012, 22 листопада. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/ssuserecc734/bruyprocessorientedlibrary22-112012121209050126phpapp01 , доступно всім (дата звернення: 20.11.2022). – Назва з екрана.

Стратегія розвитку Бібліотеки КПІ 2017-2020: досвід розроблення та впровадження [Електронний ресурс] : презентація /  НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського; [підгот. О.Бруй ]. – Електрон. відеодан. (28 слайдів). – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19457/1/Brui_Strategy_KPI_Lviv.pdf

SWOT – аналіз як інструмент стратегічного планування  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/wp-content/uploads/2022/06/svot.pdf . – Назва з екрану.

Як створити місію, яка надихає. Практичні поради  [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт Громадський простір . – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?blogs=yak-stvoryty-misiyu-yaka-nadyhaje-praktychni-porady . – Назва з титул. екрана.

 

“Людина, на відміну від тварини, не може вижити, узгоджуючи свої дії тільки з поточним моментом. Людині необхідно ставити цілі”. 

Айн Ренд

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)