Постановка цілей, вжиття заходів: ІФЛА досліджує пріоритети та діяльність бібліотечної адвокації в усьому світі

ІФЛА  провела дослідження пріоритетів та  напрямів діяльності бібліотечної адвокації в усьому світі: «Регіональні пріоритети адвокації»

Нове дослідження ІФЛА проливає світло на те, на чому бібліотеки по всьому світу зосереджені у своїй адвокаційній діяльності  та як вони працюють для досягнення своїх цілей.  Дослідження  має стати каталізатором розмов про те, як можна  посилити голос бібліотек на глобальному, регіональному та національному рівнях.

З метою отримання першого уявлення щодо поточних зусиль з адвокації в усьому світі, було проведене опитування , яке мало визначити рівні уваги та залучення до:

 фінансової підтримки різних типів бібліотек;

  питань політики, що стосуються бібліотек;

  різних видів діяльності, пов’язаних з адвокацією.

Опубліковані результати стали зведенням даних, отриманих від більш ніж 500 респондентів з усіх світових підрозділів ІФЛА. Дані було розбито за типом респондента (асоціація, установа або фізична особа), регіоном .

Під час інтерпретації дослідження використовувалися такі назви регіонів: Азія – Океанія; Європа; Латинська Америка і Карибський басейн; Близький Схід і Північна Африка; Північна Америка; Субсахарська Африка. Усього було отримано 506 відповідей, з яких 384 відповіді прийшли із зазначенням країни походження. 122 респонденти відповідали на опитування без зазначення країни походження (Україна не згадується  в даному переліку).

Більшість відповідей (238) надійшли від окремих осіб, 105 відповідей було отримано від респондентів, які представляли установи та 63 відповіді були отримані від респондентів, які представляли бібліотечні асоціації (40  – з невеликих асоціацій, 5 – середніх та 14 – великих бібліотечних об’єднань). 100 респондентів не вказали, чи відправляли вони опитування як окремі особи, чи представляли  установи/асоціації.

Перше питання в опитуванні: Забезпечення фінансової підтримки: пріоритети по типу  бібліотеки

Зокрема, питання було сформоване так:  «Які із наступних типів бібліотек ти вважаєш пріоритетними для адвокації у вашій країні? Забезпечення сильнішої фінансової підтримки потребують публічні, національні, шкільні, академічні/дослідні чи інші бібліотеки? »

Метою було визначити, який тип бібліотек має більший пріоритет у певних регіонах, зокрема для бібліотечних асоціацій.

Результати дослідження регіональних пріоритетів адвокації бібліотек по першому питанню:

Азія – Океанія. Майже рівномірне розподілення типів бібліотек. Тим не менш, фінансова підтримка для публічних  та національних бібліотек вважаються головними пріоритетами.

Європа. Фінансова підтримка публічних  бібліотек  є головним пріоритетом, потім  шкільні бібліотеки, а потім академічні / дослідні бібліотеки. Національні бібліотеки займають четверте місце, у той час, як в інших регіонах та у глобальному масштабі національні бібліотеки вважаються одними з головних пріоритетів. Це може бути пов’язано з тим, що національні бібліотеки мають  добру підтримку у Європі.

Латинська Америка і Карибський басейн. Фінансова підтримка публічних і шкільних бібліотек  стають головними пріоритетами. Публічні бібліотеки певною мірою розглядаються як найважливіший пріоритет для адвокації у регіоні. Національні бібліотеки посідають третє місце з академічними/дослідними бібліотеками.

Близький Схід і Північна Африка. Публічні бібліотеки у пріоритеті, як і в усіх інших регіонах. Національні бібліотеки є другим пріоритетом, шкільні бібліотеки, академічні/дослідні бібліотеки є четвертим пріоритетом.

Північна Америка. Фінансова підтримка публічних бібліотек  визначається як найважливіший пріоритет при орієнтація на захист їх інтересів. Шкільні бібліотеки, академічні / дослідні бібліотеки також здаються дуже важливими, художні бібліотеки є четвертим пріоритетом.

Субсахарська Африка. Шкільні бібліотеки тут є топ пріоритетом. Академічні / дослідні бібліотеки  наступний пріоритет, за ними національні та публічні бібліотеки.

Рівень асоціацій. За результатами опитування, асоціації будь-якого розміру в усіх регіонах визначають головним пріоритетом –  підтримку публічних бібліотек. Шкільні бібліотеки на другому місці для об’єднань усіх типів. Є розбіжності щодо третього пріоритету –  малі асоціації вважають, що це національні бібліотеки, а великі асоціації розглядають шкільні бібліотеки та академічні/дослідні бібліотеки на третьому місці у плані забезпечення фінансової підтримки.

Друге питання в опитуванні:  Політика та закони: пріоритети.

Питання звучало так: «Які з наступних категорій ви вважаєте пріоритетами для адвокації у вашій країні з інших бібліотечних питань (окрім фінансової підтримки)? Як розподіляється пріоритет?»

Респондентам пропонувалось визначити пріоритети за  категоріями:

Бібліотечні закони – законодавство, що визначає статус, права та обов’язки бібліотек

Персонал бібліотеки – закони та політика щодо бібліотечного персоналу, включаючи кваліфікацію

Авторське право та відкритий доступ  – закони та політика щодо авторських прав та відкритого доступу

Грамотність та читання – закони, політика та стратегії, що стосуються поширення грамотності та читання

Освіта, навчання протягом усього життя – закони, політика та стратегії навчання, зокрема навчання дорослих

Цифрове включення, можливість підключення – закони, політика та стратегії, спрямовані на забезпечення того, щоб кожен міг вийти в Інтернет та максимально використовувати

Спадщина та культура – закони, політика та стратегії щодо збереження спадщини та доступу до неї, а також підтримки сучасної культури та творчості.

Обов’язковий депозит – закони та політика про обов’язковий примірник

Соціальна інтеграція – політики та стратегії для боротьби з нерівністю та ізоляцією

Поділ відповідальності  – забезпечення того, щоб поділ відповідальності за бібліотеки між рівнями державного управління працював таким чином, що є найкращим для установ.

Згідно відповідей респондентів, Цифрова інтеграція та можливість підключення є найбільшим пріоритет для трьох регіонів – Північна Америка, Азія і Океанія, Європа. Закони про бібліотеки – це насамперед країни Близького Сходу та Північної Африки, а також регіони Латинської Америки і Карибського басейну. Грамотність та читання є  головним пріоритетом у регіоні Сахарської Африки. Спадщина та культура  – постійно середній/високий пріоритет у всіх регіонах, Авторське право та питання відкритого доступу мають високий пріоритет у всіх регіонах.

Результати дослідження регіональних пріоритетів адвокації бібліотек по другому питанню:

Європа. Тема «Цифрова інтеграція та можливість підключення» – найважливіший пріоритет для ЄС, а також регіонів Азія – Океанія та Північна Америка; авторське право та відкритий доступ, а також подальше навчання є наступним пріоритетом для цього регіону.  Такі питання, як закони про бібліотеки, бібліотечний персонал, грамотність та читання, спадщина та культура, а також соціальна інтеграція – наступні.

Регіон Латинська Америка і Карибський басейн. Закони про бібліотеки є найбільшим пріоритетом для регіону; персонал бібліотеки – другий пріоритет, потім  авторське право та відкритий доступ, цифрове включення та можливість підключення, і спадщина та культура.

Близький Схід і Північна Африка. Закони про бібліотеки є найбільшим пріоритетом для регіону. Питання персоналу бібліотеки та поділ відповідальності у бібліотечному фінансуванні та підтримці між рівнями уряду наступні пріоритети цього регіону. Такі питання, як авторське право та відкритий доступ, цифрове включення та можливість підключення, грамотність та читання, освіта протягом життя, навчання та спадщина і культура з аналогічним рівнем.

Північна Америка. Тема «Цифрова інтеграція та можливість підключення» – найважливіший пріоритет для цього регіону. Авторське право та відкрита доступність, безперечно, є другим пріоритетом для цього регіону. Такі питання, як грамотність та читання, освіта, а також навчання протягом усього життя, спадщина та культура, а також соціальна інтеграція далі, на аналогічних рівнях важливості у регіоні. Бібліотечне право, питання бібліотечного персоналу, обов’язковий депозит та поділ відповідальності – низький пріоритет у цьому регіоні.

Субсахарська Африка. Грамотність та читання найбільший пріоритет у регіоні. Авторське право та доступність, а також поділ відповідальності – другий пріоритет.

Асоціації відіграють особливо важливу роль у захисті інтересів бібліотек, часто можуть діяти в ситуаціях, коли окремі бібліотеки не мають такої можливості, наприклад, через свій статус. Також у них, звичайно, особливий статус в ІФЛА.

Загальний погляд на відповіді респондентів –  бібліотечних асоціацій на друге запитання .

Великі бібліотечні асоціації у всіх регіонах вважають авторське право та доступність своїм найбільшим пріоритетом. Бібліотечні асоціації середнього розміру розглядають питання бібліотечного персоналу, освіти, навчання протягом усього життя, цифрову інтеграцію та можливість підключення та соціальну інтеграцію не менш важливими, ніж їхні головні пріоритети. Невеликі бібліотечні асоціації вважають бібліотечні закони  своїм головним пріоритетом.

Схоже, що серед асоціацій усіх розмірів існує консенсус щодо того, на чому не слід зосереджуватись, наприклад, обов’язковий депозит. Існує загальний консенсус серед установ будь-якого розміру згідно з яким малий, середній і великий  –  розглядають цифрову інтеграцію, можливість підключення та авторське право та відкритий доступ як головні пріоритети.

Елементи адвокації: поточний рівень активності (3 питання)

Питання звучало так: «Ваш поточний потенціал адвокації: якого роду адвокаційну діяльність ви проводите у своїй асоціації/установі?»

Респонденти мали зазначити рівень активності до кожної із  категорій (за шкалою від 1 до 5):

Зрозуміти закони та політику –  здатність розуміти зміст законів та політик і стежити за процесом їх розробки та затвердження

Контакти із державними чиновниками –  якість та міцність контактів з міністрами та урядовцями

Регулярно зустрічатись із державними чиновниками – регулярність зустрічей з міністрами та урядовцями

Контакти із законодавцями – якість та міцність відносин з учасниками парламентів (як урядових, так і опозиційних)

Персонал зосереджений на захисті інтересів – чи є людина чи команда, які несуть особливу відповідальність за адвокаційну роботу

Члени як захисники – чи є люди у бібліотечній сфері мобілізовані для захисту бібліотек

Привабливі інструменти комунікації – вміння створювати професійні та привабливі інструменти комунікації

Вплив комунікації – здатність подати докази впливу бібліотеки

Контакти із журналістами – відносини з пресою та іншими коментаторами чи впливовими особами

Партнерські відносини – відносини з іншими організаціями та зацікавленими сторонами, які можуть підтримати пропагандистську діяльність бібліотеки

Advoоцінка впливу – здатність оцінювати вплив адвокаційних зусиль з метою  майбутнього планування.

Аналіз опитування респондентів по третьому питанню демонструє, що більш тісний контакт із законодавцями та планування більшої кількості зустрічей з урядовцями для обговорення питань щодо бібліотек можна розглядати як необхідний напрямок діяльності у всіх регіонах.

В Європі спостерігається проблема: контакти із законодавцями та зустрічі з урядовцям потребують значно більшої уваги, але, окрім того, може знадобитися додаткова робота з оцінки впливу адвокатської роботи.

Результати дослідження регіональних пріоритетів адвокації бібліотек по третьому питанню:

Азія – Океанія. Встановлення контактів із законодавцями, державними чиновниками, ЗМІ – три найнижчі рівні активності в регіоні – так що тут є місце для подальшої роботи. З іншого боку, бібліотеки у регіоні більш активно формують партнерські відносини, розуміння законів та політики, мають членів як адвокатів, використовують привабливі засоби комунікації та інформування про вплив бібліотек.

Європа. Тут цікаво подивитися на найнижчі показники, як на області, де доцільно у майбутньому зосередити свої роботу Регіональним відділенням. Створення контакту із законодавцями, Advoоцінка впливу,  мати членів як адвокатів та регулярно зустрічатися з державними чиновниками – найнижчі оцінки в регіоні ЄС, тому тут є місце для поліпшення. З іншого боку,  бібліотеки у регіоні ЄС, схоже, досягли успіху в розуміння законів та політик, інформуванні про вплив бібліотек, налагодженні партнерських відносин та встановленні контактів з урядовцями.

Латинська Америка і Карибський басейн. Контакти із державними чиновниками, встановлення контактів із законодавцями та регулярні зустрічі з урядовцями –  три найнижчі оцінки. З іншого боку, бібліотеки регіону можуть  поділитись досвідом  створення  привабливих засобів комунікації, повідомлень щодо впливу бібліотек та мають членів, мобілізованих для захисту інтересів бібліотек.

Близький Схід і Північна Африка. Оцінка впливу адвокації, контакти із законодавцями, персонал, зосереджений на захисті інтересів та регулярних зустрічей з державними чиновниками – чотири найнижчі оцінки. З іншого боку, контакти з журналістами, інформування про вплив бібліотек, створення привабливих засобів комунікації та налагодження партнерських відносин – це тематичні галузі, про які слід пам’ятати під час обміну досвідом з іншими регіональними підрозділами, яким можливо не вистачає цих навичок.

Північна Америка. Встановлення контактів із законодавцями, оцінка впливу, створення контактів з журналістами та регулярні зустрічі з державними чиновниками – чотири найнижчі бали в регіоні.  З іншого боку, бібліотеки у регіоні мають найкращі рівні активності в формуванні партнерських відносин, розумінні законів та політик, а також зосередженні персоналу на адвокації –  це тематичні галузі, які слід враховувати для можливостей обміну знаннями з іншими регіональними підрозділи, яким може бракувати цих навичок.

Субсахарська Африка. Встановлення контактів та регулярні зустрічі з урядовцями, а також оцінка впливу адвокації – найнижчі показники. З іншого боку, бібліотеки регіону  кращі в інформуванні про вплив бібліотек, створенні привабливих інструментів комунікації та налагодженні партнерських відносин.

На підставі відповідей респондентів, схоже, що налагодження контактів із законодавцями – це те, що потрібне всім асоціаціям, незалежно від їх розміру та потребують подальшої праці в цьому напрямку. Цікаво, що середні асоціації  бібліотек у категорії «наявність членів як захисників»  демонструють  найнижчий рівень активності, у той час як великі і невеликі бібліотечні асоціації вважають, що вони добре працюють в цьому напрямку. Те саме відбувається із залученням персоналу до захисту інтересів, інформування про вплив бібліотек та оцінку впливу адвокації. Нарешті, великі бібліотечні асоціації, мають найвищі показники рівня активності у розумінні законів і політики, в той час як малим і середнім може знадобитися додаткові навички – і це потенційно може бути пов’язане з навчанням та обміном досвідом, запропонованими великими асоціаціями.

В Європі найнижчі оцінки мають: Персонал зосереджений на захисті інтересів, оцінка впливу та встановлення контактів із законодавцями.

В Латинській Америці найнижчий бал – встановлення контактів з урядовцями, а у регіоні Близький Схід і Північна Америка  оцінка впливу адвокації.

Співробітники бібліотечних установ у регіонах Північної Америки та Близького Сходу, Північної Африки, схоже, зосередили свої зусилля на захисті інтересів.

Усі типи установ у регіоні Північна Америка згодні з тим, що вони могли б більше активно контактувати із законодавцями, щоб усі установи могли погодитися на спільну роботу на цьому напрямку.

Загалом, Налагодження контактів із законодавцями – це сфера роботи, в якій усі установи, незалежно від їх розміру, мають докладати більше зусиль.

Джерело: https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/1717/1/IFLA%20Regional%20Advocacy%20Priorities%20Study.pdf

 

Матеріал підготувала

Валентина Горчинська, провідний бібліотекар НМВ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)