Нас запитували…

      27 Коментарів до Нас запитували…

27 листопада 2020 року у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва відбулась в режимі онлайн Школа керівника бібліотеки на тему: “Діалоги рівних. ОТГ: практики і перспективи” в он-лайн форматі. До участі приєднались і методисти НМВ  НБУ ім. Ярослава Мудрого. Пропонуємо вашій увазі відповіді на окремі питання, що обговорювались під час зустрічі. Можливо скористаєтесь при нагоді…

 1.  Який орган і на підставі якого документу чи рішення згідно ЗУ 3651 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» повинен попередити працівників Комунального закладу центральної районної бібліотеки в разі реорганізації чи ліквідації закладу. Районна рада, яка була власником майна чи районна рада новоствореного району?

 Відповідь. 1).  Районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів. Якщо відбулась перша сесія новообраної районної ради (саме після сесії відбувається припинення повноважень рад (депутатів рад), голів, що розформовуються) – то рішення приймає нова районна рада новоствореного району. Нажаль, законопроект 3651-д ще не опубліковано. Саме цей Закон врегульовує дане питання. 2). Питання попередження працівників про можливе вивільнення регулюється трудовим законодавством. Звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією організації проводить власник або уповноважений ним орган (як і попередження про можливе вивільнення). Ліквідація – це припинення юридичної особи без правонаступництва. Ліквідувати районну бібліотеку може тільки районна рада, у сфері управління якої ця бібліотека перебуває.
Усі працівники ліквідованої організації звільняються відповідно до п.1 ст. 40 КЗпПУ та беруться на облік як безробітні. Подальше їх працевлаштування відбувається відповідно до законодавства. Керівництво ОТГ не має ніяких зобов’язань перед працівниками ліквідованої районною радою районної бібліотеки.
3).  Реорганізація не є підставою для звільнення.

  2. Новостворена ОТГ має свою Публічну бібліотеку. Яку кількість посад може включати штатний розпис даного закладу? Чи повинно керівництво ОТГ трудовлаштувати бібліотечних працівників ліквідованої районної бібліотеки?

Відповідь. Штатний розпис бібліотеки складається відповідно до її Положення (статуту), виходячи з цілей і предмету її діяльності. Формування структури та штатного розпису бібліотеки здійснюється з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – ведення веб-сайту/блога, сторінок в соцмережах,  соціокультурних заходів), рівня впровадження інформаційних технологій та у межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до п. 9 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою КМУ від 06.02.2019 № 72, «для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури». Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи затверджені наказом Міністерства культури і туризму України 29.12.2008 N 1631/0/16-08.

3. Яким чином приєднуватимуться бібліотеки-філії сіл, що входитимуть до вже створених громад, до вже стовреного закладу Публічна бібліотека?  Якщо в Статуті закладу вказано перелік філій, що вже увійшли до закладу, має змінюватися статут, чи прийматися зміни до Статуту?  У зв’язку із адміністративною реформою чи мають перероблятися установчі документи закладу та печатка?

Відповідь. 1). Бібліотеки будуть реорганізовані шляхом приєднання до публічної бібліотекитериторіальної громади.
 Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акту  приймання-передачі.  ПБ керується відповідним рішенням місцевої ради (про включення районної або сільських бібліотек до ПБ громади) . На підставі рішення сесії ПБ вносить зміни до Статуту.  2). Зміни до Статуту вносяться шляхом затвердження його в новій редакції. У даному випадку потрібно затверджувати нову редакцію статуту оскільки збільшується кількість філій. Звертаємо увагу на пункт 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Основними змінами у таких статутах будуть: найменування юридичних осіб (повинне містити назву відповідної ради);  назва територіальної громади; найменування засновника та уповноваженого ним органу управління.
Щодо печатки – змінюється найменування власника чи бібліотеки? У разі зміни в найменуванні ПБ – так, змінювати печатку.

4. Який відсоток зношених та морально застарілих документів можна вилучати від загального фонду бібліотеки при передачі його до ОТГ?

Відповідь. Законодавством дане питання не врегульовано. Рішення приймає комісія, що проводить інвентаризацію майна (у т.ч. – бібліотечного фонду) та передачу бібліотек. Запропонуйте комісії: відібрати з бібліотечного фонду найкращі видання та здійснити їх передачу до відповідної бібліотеки. Іншу частину – списати.

  5. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р.№72 затверджено Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні. Чи може Рада ОТГ(депутатський корпус) своїм рішенням закрити сільську бібліотеку, яка відповідає всім соціальним нормативам? Дякую!

Відповідь. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про культуру» органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час формування та забезпечення функціонування базової мережі закладів культури керуються державними соціальними нормативами у сфері обслуговування закладами культури, передбаченими Законом України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. Виключення закладів культури з базової мережі можливе лише за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.  Також, відповідно до ст. 15 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек потребує  погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

   6. Центральні районні бібліотеки в умовах децентралізації ?

Відповідь.  Районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів. Можливі варіанти: 1)  ЦРБ залишається у власності новоутвореного району (у той же БК не передбачає видатків на її утримання. Це можливо у разі договорів між районом і громадами, що погодяться  утримувати РБ);  2) передається із спільної власності територіальних громад району у комунальну власність певної територіальної  громади; 3)  ліквідується.

   7. Створення комунального закладу «Публічна бібліотека ОТГ», яка у своїй структурі матиме філії.

Відповідь.  Рішення щодо створення комунального закладу  «Публічна бібліотека територіальної громади», яка у своїй структурі матиме ПБ з відокремленими структурними підрозділами – філіями, приймає відповідна рада (сільська, селищна, міська) територіальної громади.  Розробляється Статут /Положення, що затверджується на сесії ради.  У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Звертаємо увагу на п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ від А до Я» /Режим доступу:https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11267

  8. Питання відокремленої бухгалтерії Міської ПБ — плюси і мінуси

 Відповідь.  Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
 • 9. Статут комунального закладу «Публічна бібліотека ОТГ».

Відповідь. У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Звертаємо увагу на: п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ ОТГ від А до Я», ел. варіант якого розміщено в ел. бібліотеці «Культура України» на сайті НБУ ім. Ярослава Мудрого / Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11267  , пост «Ви нас запитували … (3)» від 28 січня 2019 року на блозі «Публічна бібліотека ОТГ» , пост «Установчі документи та локальні акти публічних бібліотек» від 5 жовтня 2018 р. на блозі «Публічна бібліотека ОТГ» .

   10. Переведення працівників ЦБС в публічні бібліотеки новостворених ОТГ і філії публічної бібліотеки ОТГ.

Відповідь. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпПУ). Пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпПУ регламентується, що трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. При цьому звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

   11. Примірний штатний розпис публічних бібліотек новостворених ОТГ (центральна районна і районна бібліотека для дітей), де не буде районів.

Відповідь. В першу чергу розробляється Статут (або Положення), що затверджується на сесії відповідної ради.  У Статуті визначаються: статус; форма власності; джерела фінансування; вид і профіль діяльності. Додатково звертаємо увагу на п.2.5. Довідника «Сучасна ПБ від А до Я».
Штатний розпис бібліотеки складається відповідно до її Статуту/Положення, виходячи з цілей і предмету її діяльності. Формування структури та штатного розпису ПБ здійснюється з урахуванням кількості її користувачів, видачі документів, відвідувань (у т.ч. – ведення веб-сайту/блогу, сторінок у соцмережах і т.п.)  та у межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до п. 9 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою КМУ від 06.02.2019 № 72, «… для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури». Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи затверджені наказом Міністерства культури і туризму України 29.12.2008 N 1631/0/16-08. Додатково звертаємо увагу на пост «Ви нас запитували …» на блозі «Публічна бібліотека ОТГ» від16 червня 2017 року.

КОМЕНТАРІ:

 1. Олександра

  1. При ліквідації бібліотек-філій обов’язково треба запропонувати роботу пенсіонерам?
  2. Як правильно перевечти бібліотекаря до публічної бібліотеки, якщо там є свій бібліотекар?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. 1. Запропоновувати роботу пенсіонерам не потрібно. Дозволимо нагадати, що працівників (у тому числі працюючих пенсіонерів), з якими розривають трудовий договір через скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП), персонально попереджають про таке звільнення не пізніше ніж за два місяці (ст. 492 КЗпП). Після закінчення вказаного двомісячного строку попереджені працівники підлягають звільненню через скорочення чисельності або штату працівників за підставою п. 1 ст. 40 КЗпП. Також, нормами статті 44 КЗпП передбачено: при розірванні трудового договору із працівником через скорочення чисельності або штату працівників (підстава, зазначена у п. 1 ст. 40 КЗпП) співробітнику виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
   2. Не зовсім зрозуміли питання: звідки, якого бібліотекаря і на якій підставі необхідно перевести? Просимо уточнити запит.

   З повагою
   Людмила Лагута, науково-методичний відділ НБУ імені Ярослава Мудрого

   Reply
 2. Марта

  Доброго дня. Цікавить запитання: у спадок від району ОТГ отримала бібліотеку, очолювану виконувачем обов’язків директора (призначений на вакантну посаду новоствореного комунального закладу до призначення в установленому законом порядку директора за результатами конкурсу). Конкурс на посаду директора бібліотеки не оголошувався. Пройшло декілька років. Виконувача обов’язків директора бібліотеки вважати призначеним на цю посаду на постійній основі?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Якщо працівник виконував обов’язки більше двох місяців, є підстави вважати, що він був затверджений на цій посаді, хоча відповідного документа й не було видано.

   Reply
 3. Олена

  Добрий день! Запитання: директор публічної бібліотеки ОТГ має надбавку, як й всі бібліотекарі? Який разряд має бути у Директора? Дякую за відповідь!

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Так, директор повинен мати надбавку і доплату, як і інші бібліотечні працівники. Відповідно до п. 3 Наказу «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (від 18.10.2005 № 745, із змінами) право визначати розмір доплати і надбавки до посадового окладу директора бібліотеки надано керівникам місцевих органів виконавчої влади органів, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії.
   З повагою
   Лагута Л.В., гол. бібліотекар НМВ.

   Reply
   1. Лагута Людмила Post author

    Відповідь. Тарифний розрядів директора бібліотеки визначається у відповідності до Додатку 2 до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745, «СХЕМИ тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем», Таблиця 4.

    Reply
 4. Римма Собко

  Добрий день. При реорганізації шляхом злиття двух бібліотечних систем скорчуються філії, який процес передачі книжкового фонду?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. До початку процедури передання майна та зобов’язань бібліотекb правонаступнику у зв’язку з реорганізацією потрібно провести її інвентаризацію з метою забезпечення достовірності даних бухобліку та фінзвітності. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879. Інвентаризацію в бібліотеці, що припиняється, проводить комісія з реорганізації, до якої з моменту її призначення переходять усі повноваження щодо управління справами бібліотеки, що припиняється.
   Передання майна (у т.ч. бібліотечного фонду) можна віднести до операцій з внутрішнього переміщення. Відповідно, в обліку бібліотеки, що передає майно, ця операція буде відображена як безоплатне передання, а для іншої бібліотеки -одержувача — це безоплатне отримання. Ви маєте проаналізувати БФ бібліотеки, що ліквідовується: відібрати найкращі, найактуальніші, найцінніші видання і склавши відповідні акти прийому-передачі передати до інших бібліотек. Інші видання (застарілі, зношені, неактуальні, дублетні) – списати.
   З повагою
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого.

   Reply
 5. Ольга

  Добрий день. Ліквідують 5 бібліотек з ОТГ, хто несе відповідальність за ліквідацію фонду на макулатуру, в першу чергу? Директор чи працівники відділу комплектування, які займаються списанням.

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Відповідальною буде ліквідаційна комісія, адже саме до ліквідаційної комісії з моменту її призначення переходять повноваження щодо управління справами бібліотек.

   З повагою
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

   Reply
 6. Ольга

  Добрий день. Чи має право директор бібліотеки, перевести бібліотекаря з одного відділа в інший, без
  його згоди? Якщо причина скорочення.

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Нам важко надати якісну відповідь, адже ми не ознайомлені з текстом наказу про скорочення штату.
   Можемо лише зазначити, що звільнення з підстав скорочення чисельності або штату працівників допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (частина друга статті 40 КЗпП України).
   З повагою
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

   Reply
 7. Тетяна

  Як вірно, ліквідувати бібліотеку, яка є не юридичною особою, в зв’язку з реорганізацією та процедурою злиття бібліотек?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Перший крок – рішення місцевої ради про реорганізацію, другий – територіальна громада має підготувати належним чином усі необхідні документи та обґрунтування і звернутися до МКІП за погодженням прийняття такого рішення.

   З повагою
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

   Reply
 8. Тетяна

  Доброго дня, допоможіть у вирішенні питання про створення “Центру культури і дозвілля” в ОТГ.
  Хочемо один будинок культури (їх у нас 11) реорганізувати у юридичний центр шляхом приєднання до нього всіх закладів культури, але на цей час будинок культури, який хочемо бачити центром не є юридичною особою. Які ми робимо покрокові дії
  .

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Змушені констатувати, що питання реорганізації Центрів культури і
   Дозвілля поза компетенцією науково-методичного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

   Reply
   1. Тетяна

    Доброго дня, питання – якщо працівник бібліотеки працює на 0,5 ставки, він бібліотекар чи завідувач бібліотекою. Після створення отг, до нас приєдналися 8 бібліотек, які є завідувачами бібліотекою, але працюють на 0.5 ставки.

    Reply
    1. Лагута Людмила Post author

     Відповідь. Працюючи неповний робочий день/тиждень зав. бібліотеками фізично не здатні виконувати всі функції і завдання, які покладаються на них у посадових інструкціях відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00#Text .
     Звертаємо увагу на те, що , примушення бібліотечних працівників до написання заяв про запровадження неповного робочого часу – є протиправним та у разі їх підтвердження винні особи можуть нести дисциплінарну, адміністративну, а також кримінальну відповідальність.

     В разі встановлення факту немотивованого переведення працівників на 0,5 ставки – керівнику загрожує штраф 65 000 тисяч гривень за кожного такого працівника.
     З повагою
     НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

     Reply
     1. Тетяна

      Дякую за відповідь, але ми не здійснювали їх переведення на 0.5 ставки, вони до нас так прийшли, як нам впорядкувати штатні розписи та тарифні розряди бібліотекарів, якою законодавчою базою користуватися? Села у нас не великі, читачів зовсім мало, навіть є населені пункти, які мають 500- 800 жителів.Надалі плануємо створення центральної бібліотеки з філіями.

     2. Лагута Людмила Post author

      Відповідь.1. Ми маємо такий нормативно-правовий документ як «ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 72 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2019-%D0%BF#Text ). Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек. Відповідно до документа маєте формувати бібліотечну мережу у власній громаді. Якщо маєте бібліотеки, які знаходяться в селах із населенням менше 500 осіб, то краще ці бібліотеки реорганізувати у пункти видачі літератури, в яких можуть працювати саме бібліотекарі на неповний робочий день або тиждень (0,5 ст.).
      2. Нам не зовсім зрозуміла структура Вашої бібліотечної мережі: кожна бібліотека самостійна одиниця чи ви якимось чином об’єднані (плануємо створення центральної бібліотеки з філіями)? І тому нам складно надати відповідь щодо впорядкування штатного розпису.
      Зазначимо, що: для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджені Мінкультури(Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1631655-08#Text ); для встановлення кваліфікаційних розрядів працівникам використовують “Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 Культура та мистецтво” (затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 р. N 168 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00#Text ); для визначення тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці – Наказ МКУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (від 27 жовтня 2005 р. за № 1285/11565, в редакції від 16.04.2021 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05#Text ).
      3. Додатково звертаємо Вашу увагу на видання НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого – Довідник «Сучасна публічна бібліотека від А до Я» – перше в Україні видання, що містить систематизовану інформацію про організацію роботи публічної бібліотеки, зокрема в об’єднаній територіальній громаді. Електронний варіант Довідника представлено в електронній бібліотеці «Культура України» /Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=11267.
      З повагою НМВ
      НБУ ім. Ярослава Мудрого

 9. олена

  Доброго дня! Підкажіть. будь ласка, якщо бібліотеки функціонують при Виконавчому комітеті ради без створення юридичної особи (фінансування та оплата праці здійснюється виконкомом). Хто затверджує структуру та штатні розписи бібліотек, врховуючи що структуру самого виконкому затверджує рада.

  Reply
  1. Кравченко Світлана

   Затверджуються міськими, сільськими, селищними головами відповідних територіальних громад або керівниками відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад- див. підпункт 7-1 пункту 33 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 (із наступними змінами).

   Reply
 10. Олена

  Добрий вечір! Ми новостворена КЗ “публічна бібліотека”. До штату взяли редактора, відділу комплектування нема. тому в штатному записали редактор. Чи є планові показники на цю посаду (кількість читачів)? Дякую за відповідь!

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Відповідь. Посадові обов’язки редактора (бібліотечна справа) не передбачають навантаження та виконання планових показників по читачам і книговидачі. Див. “Довідник
   кваліфікаційних характеристик професій працівників
   Випуск 81
   “Культура та мистецтво”” /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00#Text

   Reply
 11. Людмила

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка чи може працювати завідувач сільської бібліотеки на 0,5 ставки ?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Вважаємо, що НІ ! Працюючи неповний робочий день завідувач сільської бібліотеки фізично не здатний виконувати всі функції і завдання, які покладаються на нього відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 81. Культура і мистецтво. Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України № 168 від 14 квітня 2000 р. /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0168280-00#Text .
   З повагою
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

   Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)