Ви нас запитували … (3)

Всебічно проаналізувавши питання, які отримував науково-методичний відділ НБУ ім. Ярослава Мудрого за останнє півріччя 2018 року, зрозуміли, що фахівці публічних бібліотек потребують додаткових роз’яснень, уточнень щодо питань реорганізації публічних бібліотек в умовах децентралізації .
У пості за березень 10, 2017р. ми запропонували алгоритм передачі ПБ до ОТГ.
Сьогодні уточнюємо питання, що набули актуальності за друге півріччя 2018 року:

Державна реєстрація ПБ
Ухвалення рішення про створення ПБ, її філій відбувається у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування».
Як основний варіант, рішення має бути прийняте про реорганізацію публічних бібліотек шляхом приєднання – тобто, визначення однієї з ПБ (юридичної особи) як головної (основної), та приєднання до неї інших бібліотек як структурних підрозділів-філій  відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, а також відповідно до вимог трудового законодавства.
Рішення має вирішувати основні питання діяльності ПБ та її філій, у тому числі щодо затвердження установчих документів (статуту, положень) та визначення відповідальних осіб за державну реєстрацію ПБ як юридичної особи.
Державна реєстрація ПБ як юридичної особи здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Назва ПБ, її філій

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 р. за №367/20680. Зазначені вище вимоги стосуються ПБ та її філій: зокрема, найменування філії повинно вказувати на належність до ПБ, у складі якої вона створена.

Керівник ПБ
Вирішення відповідним органом управління культурою кадрових та фінансових питань діяльності ПБ, зокрема затвердження штатного розкладу – призначення директора, завідувачів філій, інших бібліотечних фахівців здійснюється відповідно до Закону України «Про культуру» та трудового законодавства.

Зверніть увагу: стаття 21 ЗУ «Про культуру» зазначає, що керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу. У той же час , п. 2 Прикінцевих положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (955-VIII, редакція від 06.11.2016) уточнено, що: ця норма не поширюється на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

На підставі яких документів діє ПБ та її філії

ПБ діє на підставі свого статуту, а його філії відповідних положень про них, що розробляються відповідно до актів законодавства та інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником ПБ.

Чи має бути окрема бухгалтерія в ПБ

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

Розрахунок заробітної плати директора ПБ, завідувачів філій та іншим бібліотечним працівникам

Відповідно до Закону України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу” сфера його дії поширюється на мережу бібліотек усіх форм власності та підпорядкування, тобто це означає, що положення цього Закону є обов’язковими до виконання органами територіальних громад в частині їх повноважень щодо діяльності підпорядкованих їм бібліотек.
Умови оплати праці працівників передбачені:  постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказом Міністерство культури України від 18.10.2005  № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (редакція від 23.06.2017).
Тарифні розряди за посадами керівних працівників (директор, зав. філіями, зав. відділу, зав. сектору) передбачені Схемою тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем (таблиця 4 додатку 2 до Наказу № 745). Вони залежать від груп бібліотек, які в свою чергу залежать від показників для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек (додаток 7 до Наказу № 745). Такими показниками для публічних бібліотек, у тому числі ОТГ  є:
– середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис.чол.);
– середньорічна кількість видачі документів (тис.примірників).

Порядок визначення бібліотек за групами в залежності від зазначених показників здійснюється відповідно до роз’яснень, наведених в виносці додатку 7 до Наказу № 745.
Відповідно до вищезазначеного, тарифний розряд директора ПБ сільської, селищної або міської ОТГ, за умов, наприклад, середньорічної кількості користувачів бібліотеки – 11 тис. чоловік і середньорічної кількості видачі документів – 220 тис. примірників, буде встановлено на рівні 11-12 тарифного розряду (показники в таблиці 4 додатку 2 до Наказу № 745 відповідають з 01.01.2009 р. IV групі з оплати праці).
Відповідно до Наказу № 745, за встановленим таким чином тарифним розрядом директора ПБ на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери встановлюється посадовий оклад.

Далі буде…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)