Ви нас запитували … (3)

Посадові оклади завідувача бібліотеки з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації (наприклад, у більшості випадків для шкільних бібліотек), посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3 до Наказу № 745.
Тарифні розряди за посадами інших бібліотечних працівників (провідних, I, II категорії бібліотекарів і бібліотекарів без кваліфікаційної категорії, бібліографів, методистів) передбачені таблицею 1 додатку 3 до Наказу № 745.
Тарифні розряди таких працівників залежать від присвоєної їм кваліфікаційної категорії.
Статтею 6 Закону про оплату праці і ст. 96 КЗпП України установлено, що розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника не має бути менший ПМПО на 1 січня календарного року.
У 2019 році такий мінімум складає 1921 грн., а отже, і мінімальний розмір окладу на увесь 2019 рік має бути не нижчий 1921 грн.
Які ж розміри окладів складаються у працівників бюджетної сфери у 2019 році, у кого відбудеться підвищення окладів?
Принцип розрахунку посадових окладів ЄТС-працівників з 1 по 25-й тарифний розряди наступний: оклад (ставку) працівника 1-го тарифного розряду множать на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому посадові оклади (тарифні ставки), визначені в гривнях з копійками, округлюють: цифри до 0,5 відкидають, від 0,5 і вище — округлюють до однієї гривні:
Оклад за ЄТС = «Базовий» оклад х тарифний коефіцієнт.
Тарифні коефіцієнти наведені в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 р. (у редакції від 01.01.2019р.
Згідно зі ст. 7 Закону про Держбюджет на 2019 рік з 01.01.2019 р. розмір ПМПО дорівнює 1921 грн.
Таким чином, порядок визначення посадових окладів (тарифних ставок) за ЄТС з 01.01.2019 р. наступний :
посадові оклади (тарифні ставки) для працівників 2 — 25-го тарифних розрядів розраховують множенням окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду (1921 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. Наприклад, для провідного бібліотекаря з 10 тарифним розрядом з 01.01.2019 р. посадовий оклад (тарифна ставка) дорівнює 3496 грн. (1921 х 1,82 = 3496,22 ≈ 3496 грн.).
Тарифні розряди в таблиці 1 додатку 3 до Наказу № 745 зазначені через “вилку”, тобто з такого – то розряду по такий – то розряд. Це значить, що працівнику може бути присвоєно будь – який тарифний розряд в межах, зазначених за посадою в таблиці. Наприклад, за посадою бібліотекаря I категорії може бути присвоєно 8, 9, 10 або 11 тарифний розряд.
Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені пунктом 4 “а” Постанови КМУ № 1298. Згідно з ними керівникам ОТГ, при яких створені і функціонують бібліотечні заклади, надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих закладів конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад бібліотечних працівників визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск № 81 “Культура і мистецтво”, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. № 168. Згідно з цим Довідником, основною кваліфікаційною вимогою для зайняття посади, зокрема для:

  • провідного бібліотекаря: наявність повної або базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії  для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра – не менше 3 років;
  • бібліотекаря I категорії: наявність повної або базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 2-ої категорії для спеціаліста не менше 1 року,  для бакалавра, молодшого спеціаліста – не менше 2 років  ;
  • бібліотекаря II категорії: наявність повної або базової вищої освіти відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста – стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року;
  • бібліотекаря:  базова вища освіта відповідного напряму підготовки ( бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Згідно з п. 10 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, кваліфікаційні категорії підвищуються, насамперед, тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій.
Згідно з п. 11 зазначеного Довідника особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.
Надбавки, доплати, допомога  
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1073 “Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” працівникам державних і комунальних бібліотек, які проводять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 р. N 84, установлено надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу.
Ця надбавка є обов’язковою і встановлюється незалежно від установлених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 та наказом Мінкультури і туризму від 18.10.2005 р. N 745 надбавок та доплат.
У бібліотечних працівників, які працюють за сумісництвом, оплата праці визначається за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього тощо). Отже, якщо працівник бібліотеки працює за сумісництвом на 0,5 посадового окладу, надбавка за особливі умови роботи встановлюється у граничному розмірі 50 відсотків до цього розміру посадового окладу, тобто пропорційно до відпрацьованого часу.
Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.
Постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (від 22 січня 2005 р. N 84) затверджено порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек. Також, передбачено виплату допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) та     матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки.

Далі буде…

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Optionally add an image (JPEG only)