Методичні рекомендації МКІП щодо організаційної діяльності з питань безбар’єрності у закладах культури

20 червня Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало рекомендації щодо організаційної діяльності з питань безбар’єрності на підприємствах, в установах і організаціях у сфері культури. Це відбулося під час організованої зустрічі для представників закладів культури щодо політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я.

Методичні рекомендації розроблені з метою створення умов для ефективної взаємодії з питань, пов’язаних з реалізацією положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року, та в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Ці Методичні рекомендації мають інформаційний та роз’яснювальний характер і рекомендуються до застосування працівниками закладів, що належать до сфери управління МКІП. З метою забезпечення організації діяльності з питань безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я, рекомендується офіційно визначити з числа працівників відповідальну особу та затвердити власні положення про організацію діяльності відповідальної особи, визначивши наступні основні завдання, а саме:

  консультування і внесення керівнику закладу пропозицій щодо можливих заходів, що сприятимуть впровадженню політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я;

  надання методичної та консультаційної допомоги з питань безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я працівникам закладу;

організація проведення для працівників закладу конференцій, семінарів, нарад з питань безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я;

  орієнтування в своїй роботі на дотримання положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 р. № 815, Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 12.08.2022 № 752, а також Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»;

врахування у роботі закладу принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

проведення у закладі гендерних аудитів, розроблення заходів та планів, спрямованих на впровадження політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я;

підготовка для керівника закладу тематичних та аналітичних доповідей, доповідних записок, рекомендацій з питань забезпечення в межах закладу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я;

здійснення інформаційно-комунікаційної діяльності серед працівників закладу, спрямованої на формування гендерної культури, запобігання та протидію насильству за ознакою статі, покращення ментального здоров’я та філософії суспільства без обмежень.

Відповідальним особам рекомендується підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у спеціалізованих/тематичних тренінгах, семінарах, наукових конференціях, спільних засіданнях тематичних груп та взаємодіяти з відділом політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКІП. А також раз на півріччя до 5 числа місяця наступним за звітним періодом, інформацію про результати своєї діяльності подавати до відділу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКІП.

У своїй робот відповідальним особам рекомендується використовувати наступні матеріали:

 «Довідник безбар’єрності». Розуміння та використання термінології, визначеної в Довіднику, сприяє уніфікації та стандартизації комунікації, що є важливим аспектом у роботі з питань політики безбар’єрності та недискримінації.

Рекомендується проводити гендерний аудит з урахуванням методичних рекомендацій щодо проведення ґендерного аудиту, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2021 р. № 448 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями».

Практичний посібник «Гайд безбар’єрних подій» про те, як зробити будь-яку подію як онлайн-, так і офлайн-формати безбар’єрною.

Освітній серіал «Безбар’єрна грамотність», може стати ключовим інструментом з підвищення рівня усвідомлення питань безбар’єрності та недискримінації серед широкого загалу.

Рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття,  схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.11.2023 р. №1046.

Довідник «Базові навички турботи про себе та інших». В довіднику йдеться про основні механізми подолання надмірного стресу в контексті війни.

Інструмент самодопомоги ініціативи ВООЗ QualityRights «Планування людиноорієнтованого процесу відновлення психічного здоров’я та благополуччя». Цей інструмент орієнтований на трансформування послуг та просування прав осіб з інвалідністю внаслідок психосоціальних, інтелектуальних та когнітивних порушень.

Довідник «Аптечка психологічної самодопомоги». Збірка практичних вправ і технік для подолання тривоги та стресу, а також корисних порад про те, як піклуватися про власне психічне здоров’я та як підтримати близьких.

Посібник «Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях». Використання цих матеріалів буде корисним як для тих, хто безпосередньо працює з людьми, які пережили стресові ситуації, так і для тих, хто хоче дізнатися більше про надання першої психологічної допомоги.

Тут повний текст  Методичних рекомендацій щодо організаційної діяльності з питань безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)