Аудит безбар’єрності: бібліотечні споруди

Забезпечення безбар’єрного доступу – це загальний підхід до формування та реалізації державної політики, спрямований на забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності. Цей підхід визнає, що усі люди мають право на рівні можливості безперешкодно користуватися послугами, бібліотечних установ. Враховуючи наявність в Україні біля 2,7 млн. осіб з інвалідністю, великої кількості інших маломобільних громадян, необхідно відзначити велику соціальну значимість створення в суспільстві умов щодо забезпечення безперешкодного життєвого середовища для цих осіб, що, в свою чергу, є одним з основних елементів визнання рівності прав на їхнє повноцінне життя у суспільстві та створення державою реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції. Однією з першочергових дій для виявлення проблем закладу з питань забезпечення безбар’єрного доступу може бути проведення аудиту.

Відповідно до чинного законодавства України, аудит бібліотечних споруд з питань доступності та безбар’єрного доступу можуть проводити кваліфіковані спеціалісти з відповідною експертизою. Основними учасниками аудиту можуть бути:

  1. Сертифіковані аудитори та консультанти: фахівці з архітектури, будівництва, інженерії та інші спеціалісти, які мають досвід і знання щодо вимог доступності та безбар’єрного проектування будівель. Вони можуть проводити аудит та надавати рекомендації щодо вдосконалення бібліотечних споруд.
  2. Установи та організації: Міністерство культури, місцеві органи влади, спеціалізовані установи та організації, які займаються архітектурно-будівельними стандартами та нормами і мають відповідних фахівців, що здатні проводити аудит бібліотечних споруд.
  3. Незалежні організації та експерти: незалежні організації, волонтерські групи та інші експерти, що мають необхідні знання та досвід для проведення аудиту бібліотечних споруд. Їх залучають з метою надання незалежної оцінки та рекомендацій.

Державні будівельні норми України (ДБН) — це нормативні документи, які встановлюють вимоги до проектування, будівництва, експлутації і реконструкції будівель та споруд в Україні. Вони регулюють різні аспекти, включаючи конструкції, планування, безпеку, енергоефективність та інші параметри. ДБН мають на меті забезпечення якості, безпеки та функціональності будівельних об’єктів відповідно до стандартів та вимог, які прийняті в Україні. Вони є основою для розробки проектно-кошторисної документації та будівельного процесу в країні.

Актуальність аудиту бібліотечних споруд згідно ДБН полягає в необхідності забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення. Аудит бібліотечних споруд допомагає виявити потенційні перешкоди та недоліки, що ускладнюють доступ маломобільних груп до бібліотек. Дотримання ДБН України є важливим для створення простору, що відповідає потребам осіб з обмеженою мобільністю, включаючи розташування вхідних груп, наявність пандусів, ліфтів, широких коридорів тощо.

Аудит сприяє ідентифікації можливостей для усунення архітектурних бар’єрів, які обмежують доступ до бібліотечних послуг для маломобільних груп населення. Забезпечення безбар’єрного доступу до бібліотек є важливим з аспекту рівноправного отримання освіти, культурних ресурсів та інформації для всіх громадян, незалежно від їх фізичних можливостей. Аудит бібліотечних споруд згідно з нормами ДБН України є кроком до створення інклюзивного середовища, де кожна людина може зручно та безперешкодно користуватись бібліотечними послугами.

Впровадження відповідних змін в бібліотечних спорудах на основі аудиту сприяє розширенню соціальної інтеграції маломобільних груп населення через доступ до культурних та освітніх ресурсів.

Заходи щодо доступності бібліотечного середовища потребують забезпечення виконання обов’язкових регламентних вимог, технічних характеристик матеріалів, обладнання, середовища, визначених відповідними ДБН і ДСТУ. З урахуванням зазначеного, в даній статті пропонуються основні елементи архітектурної доступності бібліотечного середовища з наведенням окремих технічних параметрів, що характеризують заходи доступності як безпечні.

Склад і послідовність окремих вимог щодо доступності бібліотечного закладу сформовані з урахуванням досвіду проведення аудиту доступності об’єктів житлово-громадського призначення і враховують обов’язкові вимоги ДБН В.2.2-40:2018, «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» , ДБН В.2.2.-3:2018, ДБН В.2.2-16:2019  «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» а також вимоги ДСТУ Б ISO 21542:2013 , які мають рекомендаційний характер.

Результати аудиту можуть служити основою для планування та розвитку бібліотечного закладу. Виявлення недоліків та проблем доступності дозволяє керівництву визначити пріоритети, розробити стратегію вдосконалення та пристосувати будівлю до потреб користувачів.

Будівлі, в яких розташовуються бібліотеки в Україні, можна класифікувати за різними критеріями. Основними критеріями класифікації будівель є:

  1. Функціональне призначення. Будівлі можуть бути спеціалізованими бібліотеками, основним призначенням яких є зберігання та надання книжкового фонду, або вони можуть входити до складу комплексів культурно-освітніх закладів, де бібліотека є одним з елементів.
  2. Розмір та масштаб. Будівлі бібліотек можуть бути невеликими, що обслуговують окремі села або райони, або ж великими, що знаходяться у містах і надають широкий спектр послуг.
  3. Архітектурний стиль. Будівлі бібліотек можуть відрізнятися за своїм архітектурним стилем, що залежить від епохи їх спорудження, регіону та архітектурних тенденцій.
  4. Технічні характеристики. Класифікація може враховувати такі характеристики, як площа будівлі, кількість поверхів, наявність спеціалізованих приміщень (читальних залів, аудиторій, комп’ютерних лабораторій тощо).
  5. Культурно-історичне значення. Деякі будівлі бібліотек можуть мати особливе культурно-історичне значення, бути пам’ятками архітектури національного або місцевого значення.

Після визначення критеріїв класифікації будівель бажано провести аудит наявності ознак безбар’єрності безпосередньо будівель, приміщень, прилеглої території бібліотечного закладу, відмітити перелік вже існуючих елементів, що забезпечують доступ до бібліотеки, оцінити наявні умови для якісного отримання бібліотечних послуг особами з інвалідністю. Та, спираючись на результати, запланувати відповідні заходи щодо забезпечення доступності та умов для отримання бібліотечних послуг такими особами.

В додатку – таблиця, яка може використовуватися як основа для базового аудиту.

Додаток_безбар’єрність

Матеріал підготував

провідний методист НМВ НБУ ім.Ярослава Мудрого

Антон МІЛЮК

Фото головного зображення із сайту АрміяInform

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)