Передача бібліотечних фондів

У бібліотеках-філіях комісія з реорганізації має провести повну інвентаризацію їх основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження. Проведення інвентаризації здійснюється силами зазначеної комісії з реорганізації у присутності матеріально відповідальних осіб (МВО).
При проведенні інвентаризації бібліотечних фондів оформлюють групові інвентаризаційні описи (вказується кількість примірників і вартісна ціна бібліотечного фонду).
Після оформлення інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) передають для перевірки до бухгалтерії. Остання визначає правильність підрахунків, проставляє кількісні та цінові показники у відповідних рядках і врешті решт порівнює дані бухгалтерського обліку з даними щодо фактичної наявності. Інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) повинні бути підписані всіма членами комісії та МВО.
Наступні кроки:
а). Передача оформляється Актом приймання-передач. Форма Акту приймання-передачі основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
До акту приймання-передачі варто додати перелік документів, що передаються (у т.ч. трудові книжки).
Підписання акту здійснюється членами комісії з реорганізації, які виступають з боку сторони, що передає майно та членами комісії з приймання. Кожна ОТГ отримує свій Акт приймання-передачі майна.
Кожна рада ОТГ, яка прийняла за актом передані матеріальні цінності, повинна організувати їх бухгалтерський та оперативний облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)