Алгоритм передачі бібліотек-філій ЦБС до ОТГ

1. Відповідно до абзацу три пункту 10 Перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради за пропозиціями сільських, селищних, міських рад повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об’єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Таким чином, до комунальної власності ОТГ можуть бути передані філії ЦБС, що функціонують на території вказаної ОТГ.
Тобто, пунктом 1 повинне бути рішення органу місцевого самоврядування ОТГ про намір прийняти до власності громади філій ЦБС та звернення з цього приводу до районної ради.
2. Прийняття районною радою за зверненням органу місцевого самоврядування ОТГ рішення про реорганізацію ЦБС шляхом виділу бібліотек-філій (майнових комплексів) об’єднаній територіальній громаді.
3. Прийняття рішення радою об’єднаної територіальної громади про прийняття бібліотек-філій (майнових комплексів) та створення на базі переданих бібліотек-філій (відповідного майна) комунального закладу – Публічної бібліотеки, як окремої юридичної особи (надалі – ПБ ОТГ)
4. Затвердження радою ОТГ статуту ПБ ОТГ.
5. Державна реєстрація нової ПБ ОТГ (внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
6. Затвердження сільським (селищним, міським) головою або керівниками відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад, до сфери управління яких віднесено бюджетну установу. структури, штатного розпису ПБ ОТГ (див. Постанову КМУ від 28.02.2002 № 228).
7. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпПУ).

8. Новоутворена ПБ ОТГ приймає на роботу працівників колишніх бібліотек-філій шляхом переводу з ЦБС.
9. ЦБС у зв’язку із передачею ОТГ відповідних бібліотек-філій повинна внести зміни до своєї структури та штатного розпису.

КОМЕНТАРІ:

 1. Балтський Бібліотекар

  При звільненні працівників бібліотек-філій, що передані ОТГ, чи потрібно працівникам писати заяви на звільнення?
  Адже “у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівників ЦБС продовжується.” (ст. 36 КЗпП) Нас змушувала начальник відділу культури Балтської ОТГ Одеської області Томіна Світлана Миколаївна писати такі заяви.

  Reply
  1. Кравченко Світлана

   Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпПУ).
   Пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпПУ регламентується, що трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. При цьому звільнення допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
   При цьому відповідно до ст. 492 КЗпПУ про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”, власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

   Заступник генерального директора НБУ ім.Ярослава Мудрого з наукової роботи, Наталія Розколупа

   Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)