Трудові відносини в умовах військового стану

!!    Указом Президента України від 24.04.2022 за №64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Згідно з пунктом 3 Указу у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

!! 07 березня 2022 р.  КМУ прийнято Постанову «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» за №   221  
В умовах воєнного стану надано право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).
Керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано застосовувати це положення та здійснювати його виконання в межах фондів заробітної плати, передбачених у кошторисах відповідних органів, підприємств, установ та організацій.

Звертаємо увагу, що Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки також підготував відповіді на окремі питання зі сфери трудових відносин в умовах воєнного часу.
Так, передбачено можливості щодо :
  Переведення працівника на дистанційну роботу. Відповідно до частини першої статті 602 КЗпП дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Варто врахувати, що в умовах воєнних дій можливі відключення комунікацій, які дозволяють виконання дистанційної роботи – електроенергія та мережа Інтернет.
Неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з відсутністю відповідних комунікацій, на нашу думку, не можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни.
Якщо трудовий договір про дистанційну не укладався, а працівника було переведено на дистанційну роботу наказом роботодавця, рекомендуємо з метою належної організації
виконання дистанційної роботи, ознайомлення працівника з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами роботодавця заздалегідь домовитися про комунікацію та взаємодію між сторонами під час виконання дистанційної роботи:
– визначити засоби електронного зв’язку, наприклад електронна пошта, номер телефону, мобільний додаток тощо);
– умови звітності працівника про виконану роботу (якщо це необхідно);
– умови повідомлення працівником про виникнення ситуацій, що унеможливлюють належне виконання дистанційної роботи
– інші умови щодо комунікації та взаємодії сторін.

Надання відпусток тим, хто не може вийти на роботу і не може виконувати її дистанційно. 

У разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України “Про відпустки”).

Оголошення простою
Відповідно до статті 34 КЗпП простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.
У випадку виникнення простою не з вини працівника доцільно  оформити:
– акт простою, в якому зафіксувати обставини, в наслідок яких виник простій, дату виникнення простою, тощо.
– наказ власника або уповноваженого ним органу, який міститиме перелік структурних підрозділів, на які поширюється простій, у випадку, якщо простій не поширюватиметься на все підприємство, а також дату початку та, за можливості, дату закінчення простою або ж подію, з якою пов’язане закінчення простою.
Якщо простій має цілодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним орган повинен у наказі обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі.
Згідно з вимогами статті 113 КЗпП, вищезазначеної Постанови КМУ за №   221 час простою не з вини працівника, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
При цьому, доплата до рівня мінімальної зарплати при простої не здійснюється (роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 р. №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»).
 
!! Звертаємо увагу на втрату чинності розпорядчих актів щодо відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників.
Наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 лютого 2022 року № 380, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2022 року за № 256/37592, зупинено дію наказу МОЗ від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», до завершення воєнного стану в Україні.
Враховуючи, що вищезгаданий наказ МОЗ слугував підставою для видання відповідних розпорядчих актів (наказів, розпоряджень) роботодавців щодо відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників, вважаємо, що всі накази про відсторонення працівників у зв’язку з відмовою або ухиленням від вакцинації повинні бути визнані такими, що втратили чинність з дня набрання чинності вищезгаданим наказом МОЗ від 25 лютого 2022 року № 380. Відтак відсторонені особи допускаються до виконання завдань за посадою.
Окремо зазначаємо, що наказ  МОЗ від 25 лютого 2022 року № 380 набрав чинності 01 березня 2022 року. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0380282-22#Text

!! Як виплачувати зарплату, якщо у бухгалтера нема можливості її нарахувати. І чи будуть за це санкції після закінчення воєнного часу?

На сьогодні законодавством передбачено 5 видів відповідальності: дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, фінансова та кримінальна.
Однією з головних умов притягнення до кожного із вищезазначених видів відповідальності є наявність вини особи в діях, що носять протиправний характер.
Якщо у зв’язку з воєнними діями відповідальна посадова особа не має фактичної можливості здійснювати нарахування заробітної плати  у встановлені строки – вона не може бути притягнута до будь-якого з вищезазначених видів відповідальності.
Роботодавці повинні вживати усіх можливих заходів щодо забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати (наприклад, шляхом переведення бухгалтерів на дистанційну роботу та забезпечення програмно-технічними засобами для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

«Подумайте тільки, скільки людей загинуло і ще загине через дурнів, яким доручено історією кидати людей до бою… (Олександр Довженко. Щоденник, запис від 12.06.1942).

картинка:  Старко – Український Сайт | Facebook

 

КОМЕНТАРІ:

 1. Наталія

  Територія тимчасово окупована. До цього працювали дистанційно, тепер пропонують працювати при новій владі ЛНР.
  Працівники відмовляються, трудові книги на руках без будь- яких записів про звільнення. На їх місця візьмуть інших. Що порадите в такому випадку?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Вас не звільнено! Якщо ваша місцева влада не пішла на співпрацю з ворогом, то бажано, щоб вони оформили вам простій (можливість отримання 70 % від посадового окладу). У разі неможливості виплати заробітної плати через воєнні дії виплата заробітної плати може бути призупинена, до моменту відновлення можливості підприємства здійснювати основну діяльність. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію. Нові трудові договори з окупантами – незаконні.
   Тримайтеся! Молимось за вас.
   З повагою і любов’ю
   НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

   Reply
 2. Світлана

  Відділ культури нашої громади є учасником проєкту “ЦКП, як інструмент згуртованості громади” . На базі міського будинку культури буде створений даний комунальний заклад. В громаді також три роки тому був створений структурний підрозділ відділу культури – комунальний заклад Публічна бібліотека до котрої входять ще 24 сільські філії. Питання: чи можемо ми приєднати нашу публічну бібліотеку до новоствореного ЦКП, так як музей та інші підрозділи.

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   ВІДПОВІДЬ. Пропонуємо ознайомитись на блозі «ПБ територіальної громади» із постом «Наталія Розколупа: «Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля» від 02 червня , 2017 /Режим доступу: https://oth.nlu.org.ua/?p=989

   Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)