Трансформації в процесі методичного забезпечення бібліотек

   Важко заперечити, що з проведенням в Україні адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади значних трансформацій зазнала не лише розбудова бібліотечних мереж в територіальних громадах (особливо в селищних і сільських).    Децентралізація системи управління (ліквідація методичних служб ЦРБ, інституційна слабкість більшості селищних і сільських відділів культури) об’єктивно обумовила  зміну статусу і ролі колишніх ланок раніше єдиної системи професійного методичного забезпечення діяльності бібліотек.
В реаліях сьогодення пріоритетний розвиток отримала регіональна ланка системи методичної служби, що створює нові можливості для врахування конкретних потреб бібліотек в методичному забезпеченні. Дана регіональна модель передбачає фокусування методологічних основ методичної допомоги бібліотекам на регулюванні їх рольових відносин (зокрема, встановлення рівноправних партнерських зв’язків; орієнтація центрів на пріоритетний розвиток інноваційної функції, освоєння механізму сполучення «попиту» і «пропозиції» методичних послуг).

   Сьогодні пропонуємо ознайомитись із вдалим досвідом НМВ Рівненської ОУНБ щодо підвищенні компетентності і кваліфікації бібліотечних працівників в новоутворених громадах.

 Довідка:  В Рівненській області утворено 4 райони (Рівненський, Дубенський, Варашський, Сарненський), 64 громади. Станом на квітень 2021 р. в області діє 560 бібліотек.

  Співпраця Рівненської ОУНБ з бібліотеками області відбувається на основі Меморандуму про співпрацю, який містить пакет пропозицій у вигляді переліку заходів. Щороку пакет пропозицій налічує 30-35 назв професійних, культурних, навчальних, просвітницьких активностей на поточний рік. В кінці року Меморандум розсилається бібліотекам для ознайомлення, заповнюється (обираються заходи, підписується, ставиться мокра печатка).
Меморандум укладається між Рівненською ОУНБ та КЗ «Центральна бібліотека». У разі, якщо бібліотеки діють як самостійні заклади Меморандум підписує начальник відділу культури ТГ, голова ТГ. Такий Меморандум є інструментом взаємодії учасників, які його підписали. Для участі бібліотекаря у тренінгу Рівненської ОУНБ підставою є Меморандум, оформлюється лист-запрошення для учасника на ім’я голови ТГ, лист та програма заходу надсилається голові ТГ та бібліотекарю.

Текст Меморандуму див. в кінці допису.

   Професійна підтримка бібліотекарів ТГ забезпечується через інформування е-поштою з актуальних питань діяльності бібліотек (нове у законодавсті галузі культури, законодавчі новації щодо пожежної безпеки, культурні послуги, багатоканальне фінансування культури, інше). Інформуванням охоплені також голови ТГ, які мають бути проінформовані про законодавчі та нормативні документи галузі культури.

  Підтримується група у ФБ «Бібліотеки Рівненщини» – 561 учасник (бібліотека чи бібліотекар).

  Бібліотекам ТГ підготовлено і запропоновано до практичного використання пакет проектів документів: документи для організації діяльності бібліотек, примірний статут ЦБ, Проект листа голові ТГ «Про утворення Комунального закладу «Ценральна публічна бібліотека» ТГ…, інше.

    Директор РОУНБ В.П. Ярощук, член експертної ради регіонального відділення «Асоціації міст України», як експерт бере участь в онлайн консультуваннях з питань ефективного управління закладами для новопризначених директорів бібліотек та виїздах на місця.
На запит бібліотекарів ТГ організовуються тематичні вебінари та консультування з питань організації бібліотечних фондів, ведення ЕК, переведення фондів на УДК, організації доступності та універсального дизайну в закладах культури, зокрема бібліотеках.

    Сьогодні перед кожною публічною бібліотекою стоїть завдання лобіювання інтересів через посилення співпраці з органами місцевої влади, медіа, різними групами впливу. З цією метою започатковані вебінари, які демонструють кращі локальні практики ЦБ ТГ у напрямку впровадження нових послуг та адвокації бібліотек («Авторські проекти бібліотекарів»).

   Підтримуються щорічні «Конкурс бібліотечних ініціатив (проектів)  , «Краща сільська бібліотека», які організовуються спільно з ГО «РОВ УБА».

 

Цьогоріч вперше стартував новий конкурс «Культурний патрон громади», мета якого виявлення та поширення кращих практик проведення реновації бібліотек представниками органів місцевого самоврядування ТГ Рівненської області задля підвищення інтелектуального і духовного розвитку місцевої спільноти, стимулювання професійної ініціативи і творчої активності бібліотекарів, активізації адвокаційної діяльності. На здобуття звання «Культурний патрон громади» можуть претендувати представники органів місцевого самоврядування територіальних громад, котрих висуває місцева публічна бібліотека, де  були проведені реноваційні зміни впродовж 2018 – 2020 років.

   У полі уваги методичного центру участь бібліотек Рівненщини в реалізації “Програми поповнення фондів публічних бібліотек” від УІК. З цією метою проводяться вебінари де аналізується участь бібліотек у Програмі, обговорюються нові можливості та шляхи залучення  керівників ТГ до підтримки читання в громадах та проведення промокампаній.
У 2021 р. на Рівненщині стартувало “Велике читання. Рівненщина читає “Паперові солдати” Братів Капранових”.
Довідка: Книга «Паперові солдати» Братів Капранових, яку читають мешканці Рівненщини, розповідає маловідомі факти про українського художника, графіка європейського рівня Ніла Хасевича — члена ОУН та УПА родом із Костопільщини, а також про Білла Титлу — американського аніматора українського походження, який працював у студії Волта Діснея.
Розпочато методичний супровід бібліотек у напрямку організації і проведення заходів «Великого читання».  Підготовлено методичні рекомендації:
Ступницька С. П. Промокампанія популяризації книг УІК в публічній бібліотеці : метод. матеріали / уклад.: С. П. Ступницька ; ред.: З. М. Тирак ; відп. за вип.: В. П. Ярощук ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне : [б. в.], 2021. – 19 с.

МЕМОРАНДУМ

між

Комунальним закладом «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека» Рівненської обласної ради

та

____________________________________________________

1. Загальні положення

Цей Меморандум про співпрацю (надалі – «Меморандум») визначає відносини та напрями співпраці між Комунальним закладом «Рівненською обласною універсальною обласною бібліотекою» Рівненської обласної ради (РОУНБ) та __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, які разом іменуються як Сторони.

Сторони укладають цей Меморандум базуючись на тому, що методична підтримка діяльності публічних бібліотек, що спрямована на розвиток галузі області та задоволення інформаційних потреб територіальних громад сучасними бібліотечними послугами, має важливе завдання – підвищення ефективності бібліотечної роботи, впровадження інновацій для оновлення і покращення якості бібліотечного обслуговування жителів територіальних громад.

Тим самим сторони визнають необхідність вдосконалення та поглиблення співпраці Рівненської ОУНБ та ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ щодо забезпечення безперервного і цілеспрямованого професійного розвитку бібліотекарів,  підвищення їх компетентності щодо стратегічного та проектного планування діяльності, автоматизації бібліотечних процесів, формування ресурсів, реалізації сучасних послуг для мешканців територіальних громад через навчальні програми та інші заходи, що проводитимуться Рівненською ОУНБ.

Цей Меморандум доповнює та не протирічить цілям Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2019 року № 1098 та затвердженої рішенням обласної ради від 13 березня 2020 року  № 1618.

2.  Напрями співробітництва Сторін

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери співробітництва:

 1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) в Рівненській ОУНБ, в онлайн-форматі та з виїздом на місця.
 2. Організація консультативно-методичної допомоги бібліотекам, спрямованої на підвищення обізнаності бібліотекарів про сучасні досягнення бібліотечної теорії та практики, якісного менеджменту організації та послуг, управління нововведеннями, діяльності бібліотек в межах правового поля.
 3. Стимулювання професійного розвитку бібліотекарів, їх соціальної активності шляхом проведення професійних конкурсів, оприлюднення кращих практик надання бібліотечних послуг.
 4. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм, різноманітних проектів, спрямованих на впровадження суспільно-корисних ініціатив для місцевих громад.
 5. Методичний моніторинг направлений на аналіз і розвиток діяльності окремих бібліотек, централізованих бібліотечних систем, напрямів діяльності закладів, впровадження бібліотечних послуг через вивчення ситуації на місцях.
 6. Організація консультування бібліотекарів, обмін досвідом через проведення конференцій, професійних візитів, вивчення кращих бібліотечних практик із виїздом на місця.
 7. Професійний розвиток бібліотекарів через підтримку бібліотечних веб-ресурсів, підготовку друкованої продукції тощо.
 8. Посилення координаційної діяльності направлену на спільну роботу бібліотек різних систем і відомств та установ і організацій території для удосконалення бібліотечного обслуговування
 9. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами

3. Взаємні зобов’язання

 1. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму регулюється нормативно-правовою базою у сфері бібліотечної справи та локальними документами місцевих органів влади. Сторони взаємодіють на принципах науковості, оперативності, активності, диференційного підходу, безпосереднього зв’язку з бібліотеками та рекомендаційного характеру.
 2. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів.
 3. Сторони погоджують перелік заходів, які є додатком до Меморандуму.
 4. Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму є відкриті і можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.
 5. Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.
 6. Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово та за згодою Сторін.

4. Прикінцеві положення

 1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них.
 2. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.
 3. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом.
 4. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами.
 5. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає чинність протягом 2021 року.
 6. Припинення Меморандуму набирає чинності після звернення уповноваженої особи відповідною Стороною. Після цього Меморандум втрачає чинність, а також будь-яка поточна діяльність з реалізації напрямів цього Меморандуму.
 7. Текст Меморандуму складений у 2 (двох) примірниках по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін.

м. Рівне  ___  _____________2021  р.

Підписи Сторін: 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Директор

Ярощук Валентина Петрівна

 

МП _____________

___________________________________

Керівник ___________________________

 

МП

 

Матеріал надано НМВ Рівненської ОУНБ.

Дякуємо колегам!

Титульне фото: автор – ideyweb, Depositphotos

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)