Відповіді на запити

Останні місяці науково-методичний відділ НБУ ім. Ярослава Мудрого отримує під час зустрічей із колегами в режимі онлайн, а також на електронну скриньку, Messenger багато запитів щодо діяльності ПБ в умовах адміністративно-територіальної реформи, майбутньої статзвітності і т.п.
Сподіваємось, що оприлюднення відповідей стане в нагоді багатьом керівникам публічних бібліотек.

Відповіді на ТОП-запитання:

 1. Чи може керівництво ОТГ перевести бібліотеки на нижчу групу оплати праці, якщо показники роботи бібліотек за результатами звітних даних зменшаться? Як вплинуть знижені цьогорічні показники роботи на групу оплати праці.

Відповідь. Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи відносяться до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання всіх показників, передбачених для цієї групи. Відповідно, за умови не виконання показників (числа користувачів і видачі документів) керівництво територіальних громад може знижувати на одиницю групу за оплатою праці. Водночас, відповідно до Додатку 7 до наказу МКіТ від 18.10.2005  № 745:  вищі органи управління можуть переводити підвідомчі бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, віднесені до II-IV груп за оплатою праці керівних працівників, при досягненні високих показників за основними напрямками роботи, а також здійсненні методичного керівництва на одну групу вище порівняно з установленою за показниками без виділення на цю мету додаткових асигнувань на їх утримання. Пропонуємо мати документи, які доводять ваші високі досягнення як за основними напрямками роботи так і в напрямку методичної роботи.

  2. Чому ЦБС повинні здавати звіти за бібліотеки інших відомств (загально – освітні       навчальні заклади, професійно – технічні училища, інші), адже вони нам не   підпорядковуються.

Відповідь. Річна звітність за формою № 80-а-рвк (річна) за 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня звітного року подається національними, державними, обласними, центральними міськими бібліотеками, публічними, спеціалізованими, спеціальними бібліотеками незалежно від підпорядкування, у тому числі бібліотеками навчальних закладів.

Згідно з інструкцією щодо заповнення форми звіту № 80-а-рвк “Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек”

 1. Звіт складають і подають:

2.1. Публічні, спеціалізовані, спеціальні та інші бібліотекивідділам культури і туризму районних державних адміністрацій.
2.2. Відділи культури і туризму районних державних адміністрацій,– Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій.
2.3. Республіканські, обласні бібліотеки, центральні міські бібліотеки міст Києва та СевастополяМіністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій.
2.4. Міністерство культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державної адміністрації, зведену звітність по регіонах – Міністерству культури і туризму України та головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі.
2.5. Міністерство культури і туризму України зведену інформацію по Україні та регіонах – Державному комітету статистики України в установлений термін.
Згідно з Типовим Положенням про відділ культури і туризму районної, районної у м. Севастополі, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини районної у м. Києві державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р.  № 1415 Відділ має право:
1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

     3. Відвідування масових заходів: в умовах карантину що включає це поняття? Заходи        проведені онлайн куди відносимо: в межах бібліотеки чи за межами бібліотеки?

Відповідь. Соціокультурна діяльність бібліотек у період карантинних обмежень набула особливого значення для користувачів бібліотек. У більшості вона перейшла у віртуальний режим. Такі заходи фіксуються в облікових формах і враховуються у звітах обов’язково. Оскільки таке питання досі не виникало, то рекомендуємо відносити їх до тих, що відбувалися поза межами бібліотеки, адже користувачі знаходилися віддалено, а, часто, і бібліотекарі не перебували в той час безпосередньо у бібліотечних приміщеннях.

4. Коли людина не є читачем бібліотеки, але має свій акаунт у фейсбуці і постійно моніторить сторінку бібліотеки: її можна рахувати як користувач бібліотеки?

Відповідь. Користувач бібліотеки – фізична або юридична особа, яка користується послугами бібліотеки. Соціальні мережі є площадкою для створення іміджу бібліотеки, надання та реклами певних послуг. Люди, які стежать за роботою бібліотеки у соцмережах не можуть рахуватися користувачами книгозбірень.

  5. Чи потрібно змінювати адресну частину статистичної звітності за 2020 рік відповідно до змін районів.

Відповідь. 17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів.
Постанова ВРУ «Про утворення та ліквідацію районів» набрала чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
Реорганізація районів розпочалася з грудня 2020 року, після того, як набув чинності закон про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами.
На сайті Верховної Ради України подано Алфавітний довідник районів відповідно до нових даних, але у тестовому режимі
Вам доцільно уточнити інформацію щодо подання звітності у ОМС. Можливо для уникнення непорозумінь, варто зазначати нову і стару назву району.

     6.   Як правильно порахувати кількість годин, фактично відпрацьованих бібліотекою протягом року, якщо час коли вона була зачиненою і не доступною для відвідувачів з різних причин (вимушеної відпустки, закриття з метою економії бюджетних коштів, періоди ремонті, а тепер ще карантинні обмеження для відвідувачів) не враховуються?

Відповідь. Час, коли тривали карантинні обмеження із обслуговування, але працівники здійснювали  культурну, освітню, інформаційну,  науково-дослідну, методичну  діяльність враховуємо у фактично відпрацьований. Якщо бібліотека офіційно не працювала (є відповідний наказ), то такий період не враховуємо у кількість годин, фактично відпрацьованих бібліотекою протягом року.

 7.  Чи можна додати до показника «Книговидача» кількість переглядів власних (бібліотечних) відеороликів, розміщених на YouTube каналах та ФБ-сторінках бібліотек, у яких бібліотекарі читають дітям книги?

Відповідь. Ні. Стандартом чітко визначено поняття «видача».

 8.  Як облікувати відвідування користувачів, які скористались безкоштовним Wi-Fi у бібліотеці зі своїх гаджетів. Чи зараховувати їх до показника «Кількість осіб, які скористались доступом до Інтернету у бібліотеці»?

Відповідь. Дійте, відповідно до облікової політики вашої бібліотеки. Якщо в бібліотеці ведеться облік таких користувачів, ви можете ці дані вказувати в ЕСМаР.

  9.  У зв’язку з децентралізацією до міської ЦБС приєднують бібліотеки-філії сіл. Змінюється структура міської ЦБС і потрібно вносити зміни у статут. Чи стосується міської ЦБС зміни у Бюджетному кодексі, а саме до ст. 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст.? Чи потрібно змінювати назву?

Відповідь. 1. Обов’язково, адже саме на міські, селищні, сільські бюджетні установи, що є власністю громад, з 01.01.2021 року впливатимуть зміни у ст. 89 Бюджетного кодексу України. Ви маєте змінити назву установи (прибрати ЦБС і замінити на міську Публічну бібліотеку, з відокремленими структурними підрозділами – філіями (включаючи і приєднані сільські філії)). Найменування ПБ та її філій здійснюється відповідно до законодавства (звертаємо увагу і на Наказ Мінюста «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки до законодавства» від 05.03.2012  № 368/5 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12#Text ). Найменування філій в установчому документі (Статуті/Положенні) повинно вказувати на приналежність до ПБ, у складі якої вони діють, а також їх місце знаходження (адресу). Звертаємо увагу на те, що філії ПБ не є юридичною особою і діють на підставі положень, затверджених в установленому порядку.

  10. У разі звільнення працівників РБ, як їм стати на облік до центру зайнятості?

Відповідь. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”, власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

11.  Підвищення кваліфікації. Протягом року бібліотекарі отримували сертифікати онлайн-курсів, дистанційних курсів, за участь у вебінарах, онлайн-конференціях тощо. Наприклад, онлайн-курси з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта»?

Відповідь. Так, бібліотекарі, які пройшли онлайн курси фахового спрямування і отримали відповідні сертифікати враховуються як такі, що підвищили свою кваліфікацію. Згодом дані документи працівник може подавати і до атестаційної комісії, адже вони засвідчують зростання його фахового і кваліфікаційного рівня (п.4.4. «ПОЛОЖЕННЯ про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури») https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07#Text

 12.  Як будуть працювати бібліотеки в період локдауну з 8 по 24 січня? 

Відповідь. Відповідно до постанова КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»   (від 09 грудня 2020 р., за №1236).
Пропонуємо ознайомитись з постом від Грудень 15, 2020р. на блозі «ПБ ОТГ».

 13.  Часто на світлинах бібліотек у соцмережах бібліотекарі і відвідувачі без масок. Чи мають за це штафувати бібліотеки?

Відповідь. Так, мають право штрафувати. Верховна Рада внесла зміни до закону “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, якими закріпила штрафи для підприємств, установ тощо за допуск осіб без засобів індивідуального захисту в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину.
Положеннями Закону частину другу статті 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» доповнено новим пунктом, передбачивши відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту у виді штрафу в розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріал підготували гол. бібліотекарі НМВ – Кравченко С.М., Лагута Л.В.

 

КОМЕНТАРІ:

 1. Ivanka

  Доброго і мирного дня! Шановні колеги, підкажіть, будь ласка, як правильно вираховувати години відпрацьовані бібліотекою-філією за рік, якщо до її структури входить бібліотечний пункт, що обслуговується сумісником? Наприклад, якщо основний працівник у відпустці. а сумісник у бібілотечному пункті працює в цей час?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Відповідь. Не зовсім зрозуміли Ваш запит.
   1. Якщо мова йде про режим роботи установ (у т.ч. бібліотеки, пункту видачі), то необхідно звернутись до установчих документів (Статут/ Положення, Колективний договір або Правила внутрішнього трудового розпорядку). У зазначених документах затверджується тривалість виробничої діяльності (зокрема, тривалість робочого тижня, тривалість зміни, час надання обідньої перерви, вихідні дні тощо) протягом певного календарного періоду. Відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
   2. Якщо мова йде про облік робочого часу працівника-сумісника, то необхідно керуватись табелем обліку робочого часу — це первинний документ для обліку відпрацьованого часу. У табелі має бути відображено фактичне використання робочого часу. Облік використання робочого часу здійснюється за кожний робочий день (зміну). Кількість відпрацьованого часу заповнюється у годинах. Особи, які суміщають на підприємстві, в установі, організації, зазначаються двічі з метою відображення робочого часу за основною посадою та за сумісництвом. Тому, у разі внутрішнього сумісництва, табель обліку використання робочого часу ведеться за двома посадами.

   Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)