Законодавчі новації вересня

 Протягом вересня законодавці не лише внесли зміни до низки  нормативно-правових актів, що впливатимуть на діяльність публічних бібліотек, але й оприлюднили проєкт  документа, який може стати відправною точкою у розвитку сільських, селищних, міських бібліотек ОТГ.
Ознайомлення із законодавчими ініціативами розпочинаю саме з проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами».
Як зазначено на сторінці Facebook Директората стратегічного планування та європейської інтеграції МКІП до цих напрацювань було залучено як працівників закладів культури,  так іорганів управління культурою в громадах, експертів-аналітиків донорських проєктів та асоціацій органів місцевого самоврядування і т.п. Документ винесено на громадське обговорення. Термін надання пропозицій – до 1 жовтня (включно).
Наскільки активно бібліотечна спільнота долучилась до надання коментарів, конструктивної критики, професійних пропозицій щодо покращення Мінімальних стандартів  – продемонструє остаточний варіант постанови КМУ.
Запропонований проєкт потребує детального доопрацювання.
Як методисти, вже з першого погляду, визначили певні правові прогалини і суперечності.
Наприклад:
Базовий набір культурних послуг  має надаватись громадянам на базовому рівні адміністративно-територіального устрою
У той же час, адміністративно-територіальними одиницями базового рівня є громади, які утворюються на основі населених пунктів (міст, селищ, сіл).  Дане визначення не закріплено законодавчим актом і лише передбачається у проєкті ЗУ «Про засади адміністративно-територіального устрою України». Лише після ухвалення ВР вищезазначеного закону, будемо мати право посилатись на його статті, визначення, терміни. Зазначено, що набір культурних послуг  має надаватись лише громадянам. А як же особи без громадянства, іноземці, підприємства, установи і організації?

Передбачено, що базові культурні послуги можуть надаватися закладами окремого функціонального спрямування або на базі багатофункціонального закладу культури (центр культурних послуг). Чи не призведе ліквідація локальних бібліотечних мереж до: організаційно-правової роз’єднаності і технологічного занепаду сільських та селищних бібліотек;  економічно-необґрунтованим витратам коштів громад; нераціональному використанню робочого часу бібліотечних фахівців;  не виправданому навантаженню як на бібліотекарів,  так і на орган управління культурою в громаді?

Зазначається, що у населених пунктах з чисельністю 250 –500 осіб має діяти 1 бібліотечний пункт. Але бібліотечний пункт не є самостійною установою, а є структурним підрозділом саме стаціонарної бібліотеки.

У Додатку до Мінімальних стандартів  наведено мінімальні показники площ читальної зали (без комп’ютера і з комп’ютером), приміщення для каталогу і виставки нових надходжень (в сільській бібліотеці?), книгосховища, для прийому – видачі літератури за абонементами. Дані показники запозичено з ДБН В.2.2-28:2010. Але яке відношення показники для приміщень інформаційно-технічного призначення, а саме технічної бібліотеки, мають до організації простору сільської/селищної публічної бібліотеки? (див. п. 5.1.2  і п. 5.1.2.1 ДБН В.2.2-28:2010 ) ?

Серед обладнання та інвентарю, для організації супутньої роботи бібліотеки передбачено АБІС ліцензійна (автоматизована бібліотечна інформаційна система). Маємо великі сумніви щодо спроможності бюджетів сільських/селищних громад на придбання та підтримку будь якої АБІС. Чи вистачить сільському бібліотекарю робочого часу (працюючи 16, 25, 32 год. на тиждень) та професіоналізму каталогізувати, розповсюджувати книги та інші фонди, резервувати матеріали, відслідковувати їх повернення і т.п. Можливо це гумор? Також, перелік обладнання та інвентарю не передбачає наявності ліцензійного програмного забезпечення; витратних матеріалів як для технологічних процесів, так і для техніки, супроводу інформальних заходів, оновлення обладнання, техніки та програмного супроводу (не рідше одного разу на 5-6 років).

Щорічне оновлення книжкових паперових фондів  має бути  – 5 % від загальної кількості одиниць зберігання. Чому лише паперових? Відсутність нормативів на передплату журналів, газет, доступу до електронних ресурсів (у т.ч. до навчальних та розвиваючих програм, ігор ), книг шрифтом Брайля  звужує права громадян на повноцінний доступ до інформаційних ресурсів та  якість інформаційно-просвітницької діяльності публічних бібліотек.

У Додатку 1 зазначено, що кількість бібліотекарів у розрахунку на кількість жителів зони обслуговування –  1 бібліотекар на 2 тис. жителів. А як же населені пункти, де проживає менше  2 тис. осіб – бібліотеки мають бути  ліквідовані? Не можна не брати до уваги ст. 64 Господарського кодексу України , де зазначено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Формування структури та штатних розписів бібліотек здійснюється з урахуванням репертуару бібліотечних послуг,  кількості їх користувачів, видачі документів, відвідувань.  І саме Типові норми  часу на основні процеси бібліотечної роботи ( затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 № 1631/0/16-08) дозволяють визначити граничну штатну чисельність професіоналів та фахівців бібліотек .

Це мінімальний перелік позицій на які необхідно реагувати бібліотечній спільноті.
Тому, позбувшись легковажності і байдужості, долучаємось до розробки пропозицій, що сприятимуть розбудові сильних і привабливих базових бібліотек. Адже «Немеє нічого обнадійливішого, ніж здатність людини свідомим зусиллям ушляхетнити своє життя» (Генрі Девід Торо).
Експертну думку, коментарі, конструктивну критику та пропозиції надсилайте на електронну пошту: dgspei.mcu@gmail.com. Анонімні пропозиції – не враховуються!

Не забувайте, залишились лічені дні!

Далі про інші законодавчі новації:

  • Кабінет Міністрів України постановою від 09.09.2020р. № 814 вніс зміни до Порядку списання об’єктів державної власності  . Відповідно до змін списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. грн, здійснюється за рішенням керівника такого субєта. Раніше ця сума складала 20 тис. грн.
  • Наказом Мінекономіки від 18.08.2020 № 1574 “Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010” дозволено записи про назву роботи адаптувати для визначення жіночої статі особи.  КП тепер враховує положення українського правопису. Також, враховано укрупнення такої посади, як «Директор». Внесено посаду «Директор (начальник, завідувач, інший керівник) філіалу (філії).
  • З метою надання доступу застрахованій особі до інформації про всі трудові відносини за даними звітних відомостей роботодавця, Пенсійний фонд створив на веб-порталі електронних послуг новий сервіс «Електронна трудова книжка» https://portal.pfu.gov.ua/

Бажаємо удачі, успіхів на шляху реалізації задуманого!

Фото ізсторінки Facebook Директората стратегічного планування та європейської інтеграції МКІП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)