Маніфест про навчання дорослих

Європейська асоціація освіти дорослих (ЕАЕА) опублікувала Маніфест про навчання дорослих.  Маніфест орієнтований на європейських, національних та регіональних політиків, щоб продемонструвати переваги навчання дорослих. На майбутніх європейських виборах маніфест допоможе передати бачення ЕАЕА “Європи, що навчається” з усіма необхідними навичками, знаннями та компетенціями. 
Оновлений маніфест ЕАЕА 2019 окреслює проблеми, в яких освіта дорослих може відігравати ключову роль, її трансформаційні можливості, силу і радість навчання.
ЕАЕА пропонує об’єднати загальноєвропейські зусилля, щоб зробити один крок вперед, розвивати суспільство знань, яке може вирішувати виклики нашого часу. Це вимагає стабільних інвестицій зараз – на європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях у сфері освіти дорослих.
Маніфест представляє дев’ять сучасних європейських викликів, які допомагають вирішити питання навчання дорослих:

Активне громадянство та демократія

Люди, які задіяні у освіті дорослих, більше беруть участь в житті суспільства, голосуючи, добровільно чи виконуючи активну роль у громадах. Освіта дорослих є інструментом розвитку критичного мислення.

Здоров’я і благополуччя

Дорослі учні ведуть здоровий спосіб життя і відчувають поліпшення самопочуття. Освіта дорослих сприяє особистісному розвитку та реалізації. Здоров’я наших суспільств залежить від навчання протягом усього життя.

Життєві навички для індивідів

Освіта дорослих змінює життя. Це відкриває нові робочі місця, створює шляхи до навчання, активізує художні пристрасті людей і будує нові соціальні мережі.

Соціальна згуртованість, справедливість і рівність

Освіта дорослих підтримує більшу соціальну мобільність і вирівнює суспільство. Навчання дорослих об’єднує людей з різних прошарків суспільства. Це сприяє демократії та соціальному миру.

Зайнятість і робота

Навчання на робочому місці є одним з ключових факторів участі дорослих у навчанні протягом усього життя. Освіта дорослих збільшує інновації та продуктивність працівників, підприємців та волонтерів – це робить компанії більш успішними.

Цифрування

Освіта дорослих допомагає подолати цифровий розрив і надає особам цифрові компетенції, які є ключовими для особистої реалізації, зайнятості, соціальної інтеграції та активної громадянської позиції.

Міграція та демографічні зміни

Громадянська освіта та міжкультурне навчання створюють інклюзивні суспільства та культури. Пенсіонери, які навчаються, більш активні, працюють довше і залишаються здоровішими. Навчання між поколіннями дозволяє старшим і молодим людям отримувати користь від знань один одного.

Сталий розвиток

Освіта дорослих забезпечує компетенції, інформацію, дискусійні простори та творчість для розробки нових підходів, необхідних для сталого розвитку. Зміна парадигми можлива лише через критичних, свідомих та інноваційних громадян.

Освіта дорослих та європейська та міжнародна політика

Європейська та міжнародна політика освіти дорослих сприяє основним європейським та міжнародним стратегіям у сфері зростання, зайнятості, інновацій, справедливості, соціальної єдності, активного громадянства, зменшення бідності, зміни клімату, внутрішнього ринку, міграції, миру та багато іншого.

Джерело: Сайт “Європейська асоціація освіти дорослих” https://eaea.org

На сьогоднішній день значна кількість публічних бібліотек України є потужними локальними центрами безперервної освіти для дорослих які, трансформуючись та розвиваючись разом із суспільством, перебрали на себе роль освітніх, інформаційних, культурних, просвітницьких, соціальних центрів. Їх практика організації бібліотечної роботи демонструє успішні приклади впровадження освітніх програм для дорослого населення.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)