Інформація для роботодавців

Отримуючи запити від бібліотечних працівників щодо безпеки під час роботи з екранними пристроями зрозуміли, що дане питання залишається поза увагою керівників бібліотек.
Тому ми вирішили закцентувати увагу як роботодавців, так і працівників на Наказі Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» від 14 лютого 2018 року за № 207.
Даний наказ набув чинності 18 травня 2018 року. Він  поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлює мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.
Що важливо знати працівникам і роботодавцям ?
Роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників відповідно до вимог статті 5 Закону України  „Про охорону праці” (від 14 жовтня 1992 року № № 2694-XII).
Роботодавець повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 року № 7.
Щодня перед початком роботи необхідно очищати екранні пристрої від пилу та інших забруднень.
Після закінчення роботи екранні пристрої слід відключати від електричної мережі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)