Ви нас запитували … (2)

Ким призначається директор ЦБ ОТГ (конкурсна основа, органи місцевого самоврядування ОТГ, голова ОТГ )?

Директора публічної бібліотеки ОТГ призначає на посаду та звільняє з посади сільський (селищний, міський) голова відповідно до пункту десятого  частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з врахуванням статей 21, 211– 215 Закону України «Про культуру».

Чи має бути при ЦБ окрема бухгалтерія?

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку бібліотека – юридична особа самостійно обирає форми його організації:
введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського  обліку, зареєстрованого як  підприємець,  який  здійснює  підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
ведення на договірних  засадах  бухгалтерського  обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою.

У разі якщо бібліотека не має статусу юридичної особи, питання організації бухгалтерського обліку вирішується її власником – органом місцевого самоврядування.

 Яким чином бухгалтерія має проводити облік передплачених періодичних видань?

Головним є визначення мети придбання періодичних документів (газет, журналів): для отримання оперативної професійної інформації чи для поповнення бібліотечних фондів?Саме від цього залежить, яким чином будуть відображати у бухгалтерському обліку витрати з оплати вартості періодичних видань. Коли бібліотека придбала періодичні видання  для поповнення бібліотечних фондів то такі видання відносяться до бібліотечного фонду та обліковуються на субрахунку 1112 «Бібліотечні фонди», що відповідає НП(С) БО 121 (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202).

Основним документом , у якому визначено вимоги до порядку обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, і положення якого поширюється на бібліотеки, які перебувають у сфері управління Міністерства культури, управлінь (відділів) культури місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, є Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах , затверджена наказом Мінкультури від 03.04.2007 р. № 22.

Свого часу Держказначейство в листі від 14.09.2011 р. № 17-08/278-1569 зазначало, що віднесення періодичних видань та іншої літератури до бібліотечних фондів має регламентуватися відомчими нормативними актами, норми яких повинні узгоджуватися з вимогами Інструкції № 22. При цьому також додавало, що відповідальність стосовно розподілу періодичних видань на «бібліотечний фонд» та «не бібліотечний фонд» покладається виключно на розпорядника бюджетних коштів.

Згодом позиція Мінфіну щодо обліку періодичних видань, які відносяться до бібліотечних фондів, була висловлена у листі від 03.06.2015 р. № 32-11420-08-10/18126.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)