Людський розвиток у пріоритеті уваги держави: фокус на бібліотеки

У сучасних умовах питання людського розвитку є надзвичайно актуальним, оскільки прогрес людського розвитку демонструє нарощування можливостей людини через підвищення її потенціалу для реалізації в усіх сферах життєдіяльності.

Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 225/2021 затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ»,  схвалену Кабінетом Міністрів України та Радою національної безпеки і оборони України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1617-р Затверджено ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки

Наводимо витяг пунктів, які безпосередньо стосуються діяльності бібліотек.

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки

(витяг)

Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальний за виконання Індикатор виконання
Стратегічна ціль 3. Формування всебічно розвиненої людини, патріота України, сприяння духовному розвитку та створення можливостей для творчого самовираження і самореалізації у культурному та спортивному напрямі

Оперативна ціль 3.1. Забезпечення населення високоякісними і доступними культурними послугами для підвищення його культурного та духовного рівня

60. Затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами 1) визначення базового набору культурних послуг, вимог до ресурсного забезпечення базового набору культурних послуг, показників та критеріїв оцінювання якості надання культурних послуг лютий
2022 року
МКІП
Держмистецтв
прийнято нормативно-правовий акт
2) врахування в мінімальних стандартах забезпечення громадян культурними послугами необхідності вільного доступу осіб з інвалідністю до закладів культури місцевого рівня лютий
2022 року
МКІП прийнято нормативно-правовий акт
61. Оновлення механізму фінансування системи забезпечення населення культурними послугами 1) упорядкування умов оплати праці працівників сфери культури липень
2022 року
МКІП
Мінекономіки
Держмистецтв
обласні, Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
проведено аналіз та оцінювання рівня умов оплати праці працівників сфери культури
2) визначення умов, критеріїв, показників та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління МКІП грудень
2022 року
МКІП
Держмистецтв
обласні, Київська міська держадміністрації
видано наказ МКІП
3) проведення дослідження щодо можливості запровадження системи багатоканального фінансування сфери культури грудень
2023 року
МКІП
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
подано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів
62. Модернізація інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг шляхом утворення центрів культурних послуг 1) запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема багатофункціональних центрів культурних послуг квітень
2022 року
МКІП
органи місцевого самоврядування (за згодою)
розроблено три рекомендовані моделі (архітектурно-будівельні проекти) центрів культурних послуг (базова, оптимальна, розширена)
2) утворення та організація роботи центрів культурних послуг в територіальних громадах протягом
2022-2023 років
МКІП
Мінфін
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
утворено 120 центрів культурних послуг в територіальних громадах
63. Створення умов для формування якісного (висококваліфікованого) кадрового забезпечення системи надання культурних послуг 1) розроблення та впровадження короткострокових програм і курсів підвищення кваліфікації працівників культури протягом
2022-2023 років
МКІП
МОН
започатковано навчання працівників культури за визначеними короткостроковими програмами та курсами підвищення кваліфікації
2) розроблення та впровадження безоплатних онлайн-курсів підвищення кваліфікації працівників культури протягом
2022-2023 років
МКІП
МОН
розміщено онлайн-курси на навчальних онлайн-платформах
64. Розроблення системи моніторингу та оцінювання якості культурних послуг визначення порядку і методики здійснення моніторингу та оцінювання реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісними культурними послугами жовтень
2022 року
МКІП
Мінрегіон
Мінсоцполітики
МОН
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
прийнято нормативно-правовий акт
Оперативна ціль 3.2. Розвиток бібліотечної справи та популяризація читання
65. Приведення нормативно-правової бази, що регулює бібліотечну сферу, у відповідність із міжнародними стандартами 1) затвердження типового положення про публічну бібліотеку квітень
2022 року
МКІП
Держмистецтв
видано наказ МКІП
2) оновлення форм звітності про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем, що належать до сфери управління МКІП, та інших бібліотек січень
2022 року
МКІП
Держмистецтв
Держстат
видано накази МКІП
3) оновлення правил користування бібліотеками та обслуговування користувачів бібліотек грудень
2022 року
МКІП
Держмистецтв
видано наказ МКІП
4) визначення основних засад функціонування Національної електронної бібліотеки України грудень
2023 року
МКІП
Держмистецтв
прийнято нормативно-правовий акт
5) визначення основних засад функціонування Державного реєстру книжкових пам’яток грудень
2023 року
МКІП
Держмистецтв
видано наказ МКІП
66. Модернізація матеріально-технічної бази, розширення обсягу надання бібліотечних послуг у цифровому середовищі та забезпечення доступу до них 1) забезпечення комп’ютерною технікою та доступу бібліотек України до Інтернету протягом
2021-2023 років
МКІП
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
налагоджено роботу в адміністративних центрах 60 відсотків територіальних громад не менше однієї публічної бібліотеки із власним веб-сайтом або сторінкою в соціальних мережах
2) адаптація веб-сайтів бібліотек для осіб з порушеннями зору протягом
2022-2023 років
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МКІП
Мінсоцполітики
забезпечено доступність цифрових послуг бібліотек для осіб з порушеннями зору
3) запровадження шкіл цифрової грамотності для розвитку цифрових навичок осіб з інвалідністю та людей похилого віку на базі публічних бібліотек протягом
2022-2023 років
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МКІП
збільшено кількість осіб (жінок та чоловіків), які підвищили рівень цифрових навичок
67. Оновлення бібліотечних фондів з метою максимального задоволення запитів користувачів бібліотек оновлення бібліотечних фондів публічних бібліотек за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів протягом
2021-2023 років
МКІП
обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
оновлено щороку бібліотечні фонди публічних бібліотек щонайменше на 5 відсотків
68. Підтримка видавничої справи та програм популяризації читання через систему соціального партнерства та спільних програм і проектів 1) проведення інформаційних кампаній, акцій та інших заходів, спрямованих на популяризацію читання протягом
2021-2023 років
МКІП
Держкомтелерадіо
проведено щонайменше 15 заходів щороку
2) забезпечення участі у міжнародних заходах, спрямованих на реалізацію програм популяризації читання української літератури в Україні та за кордоном протягом
2021-2023 років
МКІП забезпечено участь державної установи “Український інститут книги” щонайменше у п’яти міжнародних заходах щороку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)