Законодавчі новації: літо 2021

Сьогодні пропонуємо чергову добірку законодавчих новацій, які впливатимуть на організаційно-практичну діяльність не лише керівників бібліотек, а й посадових осіб органів місцевого самоврядування.

  1. В Україні затвердили Державну програму національно-патріотичного виховання до 2025 року.

Кабінет Міністрів України затвердив першу в Україні державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності.
Програма передбачає:

– підвищення ролі української мови як національної цінності;
– подолання посттоталітарних деструктивних наслідків у свідомості населення України;
– запобігання проявів ксенофобії, расової дискримінації;
– залучення жителів тимчасово окупованого Криму та Донбасу до участі у проектах національно-патріотичного виховання;
– формування оборонної свідомості громадян;
– формування розуміння і підтримки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції.

Програма формує єдиний курс для всіх ЦОВВ, органів місцевого самоврядування та громадськості у сфері національно-патріотичного виховання.
Детальніше тут  .

  1. Від 16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (за № 2704-VIII, від 25 квітня 2019 року), який забезпечує збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

 Бібліотечним фахівцям близькі норми де чітко артикульовано, що різні заходи та події мають відбуватися державною мовою (культурно-мистецькі, розважальні та видовищні заходи; оголошення, афіші, інформаційні матеріали про заходи, вхідні квитки; музейна справа та мистецькі виставки; туристичне та екскурсійне обслуговування) .
Щодо книговидання, то Законом передбачена схожа норма – не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг має бути українською мовою, також не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях чи інших місцях розповсюдження, мають бути державною мовою.
Також, Закон зобов’язує використовувати у своїй діяльності комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою органи державної влади; місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації; заклади освіти державної та комунальної форм власності для освітніх потреб. Якщо у відповідної програми ще немає інтерфейсу українською, то допускається використання програм з інтерфейсом англійською мовою.

  3. В Україні Указом Президента України затверджено «СТРАТЕГІЮ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ» (від 2 червня 2021 року за 225/2021) .  Про Стратегію зроблено допис від  червень 8, 2021 .
Додатково звертаємо увагу на Оперативну ціль 4.2. Стимулювання населення до економічної активності та сприяння його продуктивній зайнятості, яка передбачає забезпечення подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації, залучення приватних інвестицій в організацію професійного навчання працівників протягом їх трудового життя. Чому вирішила звернути увагу керівників бібліотек на це завдання? Насамперед тому, що 3 червня народні депутати прийняли в першому читанні за основу законопроєкт № 4147 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій».
Метою законопроєкту автори законодавчої ініціативи визначили стимулювання розвитку національної системи кваліфікацій.
Законопроєкт спрямований на:
— законодавче визначення часткової кваліфікації;
— встановлення сучасних вимог до професійних знань та умінь працівників;
— усунення колізій між професійними стандартами та кваліфікаційними характеристиками, окремих питань розроблення, затвердження та введення в дію професійних стандартів;
— створення та ведення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, діяльності Галузевих рад з розроблення професійних стандартів, а також врегулювання пов’язаних із цим окремих положень законодавства про функції колегіального органу у сфері кваліфікацій (Національне агентство кваліфікацій).
Згідно із законопроєктом професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація) — визнана суб’єктом, уповноваженим на оцінювання і визнання результатів навчання осіб та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та/або результатів навчання, що дозволяють виконувати трудові функції.
Часткова професійна кваліфікація — кваліфікація, яка свідчить про здобуття особою частини компетентностей та/або результатів навчання, які визначені відповідним освітнім та/або професійним стандартом.
Наявність у особи повної професійної кваліфікації дозволяє їй виконувати повний набір трудових функцій в межах такої кваліфікації, одного або декількох видів занять (професій).
Наявність у особи часткової професійної кваліфікації надає їй право виконувати трудові функції лише визначеної частини кваліфікації.
Перелік робіт, які не потребують наявності у особи повних або часткових професійних кваліфікацій, встановлюватиме Національне агентство кваліфікацій.
Відповідні зміни запропоновано внести до Кодексу законів про працю.

  4. Люди з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем. Маломобільні групи населення – це не лише люди з інвалідністю. До цієї категорії громадян також належать особи похилого віку, вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають тимчасові проблеми зі здоров’ям.  Створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення – можливість повною мірою користуватися всіма правами людини та основоположними свободами . є надзвичайно необхідним.

Наприкінці червня Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено «ПОРЯДОК влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів інженерно-транспортної  інфраструктури або їх розумного пристосування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2021-%D0%BF#Text  (від 30 червня 2021 р. за № 668).
Цей Порядок визначає механізм влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Проектна документація на влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів або їх розумного пристосування розробляється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. № 45.  . Не варто забувати і про ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.

  1.  З 4 червня 2021 року діють оновлені НАДС Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (див. редакцію наказу Національного агентства України з питань державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21). Можливо ознайомлення з Правилами певним чином полегшить спілкування керівників бібліотек з окремими держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування ?

Далі буде…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)