Відкритий діалог: ви нас запитували (блок 3)

Сьогодні пропонуємо вашій увазі черговий блок (передостанній) відповідей на питання, які прозвучали під час проведення відкритого діалогу “Публічні бібліотеки: вплив адміністративно-територіальної реформи на прийняття управлінських рішень” (28 грудня

 1. Світлана: Яким чином приймати Центральну районну бібліотеку, коли в ОТГ створена Головна бібліотека з 22 бібліотеками-філіями 2 роки тому?

Відповідь. Шляхом приєднання до існуючої: ЦРБ може стати однією з філій в діючій бібліотечній мережі .

 1.  Алла. Що необхідно вказувати у зверненні до Міністерства культури щодо виключення філії бібліотеки з базової мережі бібліотек ?

Відповідь. Рішення про ліквідацію/реорганізацію приймається виключно на сесії відповідної ради. Наступний крок – звернення до МКІП, в якому надається наступна інформація:
– причини необхідності і доцільності реорганізації або ліквідації закладу культури;
– дотримання вимог, визначених Державними соціальними нормативами забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 р. № 72) та Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами державної та комунальної форм власності (затверджено наказом Міністерства культури України від 15 жовтня 2013 р. № 983);
– кількість штатних одиниць, які зберігаються та/або скорочуються;
– передачу майна, в тому числі бібліотечних фондів, та за рахунок якого закладу буде забезпечено їх подальше функціонування;
– заклад, на базі якого будуть надаватися відповідні культурні послуги жителям населеного пункту, де ліквідовується заклад культури;
– відстань від центру населеного пункту, в якому ліквідовується заклад культури, до закладу культури на базі якого буть обслуговуватися жителі насаленого пункту, в якому ліквідовується заклад культури;
– рішення засновника про реорганізацію або ліквідацію закладу (копія відповідного рішення);
– контакти відповідальної особи, з якою МКІП може зв’язатись для уточнення деталей та прийняття виваженого рішення.

16. Екатерина : Підкажіть будь ласка, на яких підставах бухгалтера об’єднаних громад знижують посадові оклади бібліотекарям? і як ми можемо себе захистити?

Відповідь.  Бухгалтер не має повноважень щодо встановлення заробітної плати працівникам.
Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України ця функція відноситься до компетенції власника або уповноваженого ним органу.
Рішення про встановлення розмірів посадових окладів, надбавок, доплат, інших виплат працівникам приймає керівник відповідної організації (п. 4 постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).
Також зверніть увагу на Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Відповідно до п. 20 вказаного Порядку «під час визначення обсягів видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності здійснення видатків на охорону праці, погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді».
При цьому Штатний розпис затверджує міський, сільський, селищний голова або керівник виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради (п. 7-1).

 1. Таїсія: Чи є норми книговидач та абонентів для вирішення штатних одиниць

 Відповідь. Відповідно до п. 9 Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 72,  для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури.
Чинну редакцію вказаних Типових норм див. за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1631655-08#Text

 1. Лариса : В статуті в розділі Структура КЗ ПБ писати окремі сільські філії, а чи прописувати бібліотеку яка створена замість центральної районної та вказувати посади ?

Відповідь. В Статуті/Положенні  про ПБ громади маєте надати перелік її відокремлених структурних підрозділів – філій.  Найменування філій в установчому документі (Статуті/Положенні) повинно вказувати на приналежність до ПБ, у складі якої вони діють, а також їх місце знаходження (адресу).
Звертаємо увагу на те, що філії ПБ не є юридичною особою і діють на підставі положень, затверджених в установленому порядку. Посади в Статуті/Положенні не вказуються.

 1. ОКСАНА : В ОТГ три сільські бібліотеки бібліотекарів переводять на 0,50 % чи це правомірно?

Відповідь. Неповний робочий час з ініціативи роботодавця установлюється у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, що вважається зміною істотних умов праці, згідно із ч. 3 ст. 32 КЗпП. Змінювати істотні умови праці власник вправі лише за наявності змін в організації виробництва та праці. У разі їх відсутності  дії власника – незаконні.

20 .  Лариса : Матеріальну допомогу на оздоровлення скасувала ОТГ. Чи правомірно?

Відповідь. Ні, неправомірно. Виплата допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки в розмірі посадового окладу (ставки зарплати) передбачено ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (ст. 30),   Постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84.
Допомога на оздоровлення до щорічної відпустки є обов’язковою виплатою, і кошти для її виплати необхідно передбачати в кошторисі бюджетної установи.

 1. Наталія: Чи є норми кількості книжкового фонду при навантаженні на одного бібліотекаря?

Відповідь. Такого нормативу українським законодавством (у т.ч. галузевим) не передбачено.

 1. Ірина : відділ культури вмовив бібліотекарів написати заяву на звільнення за згодою сторін, аргументуючи тим що вони не будуть фінансуватись з Нового року. Таким чином з січня 16 сільських бібліотекарів не будуть працювати а будуть стоять на біржі праці.

Відповідь. Підстави для звільнення залишаються незмінними – ті, що передбачені у Кодексі законів про працю України. Додаткових положень, які б давали роботодавцю право припинити трудові відносини із працівником, відсутністю фінансування, або через, немає.

 1. Світлана : Яка мінімальна кількість книг може бути в сільській бібліотеці? Якщо списати все старе, то залишиться у маленькій бібліотеці 400-500 книг.

Відповідь. Очікуємо на прийняття мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами, які мають містити критерії та показники їх виконання, базовий набір культурних послуг, вимоги до приміщень та обладнання закладів культури, до організації мереж клубних закладів, бібліотек, мистецьких шкіл, закладів кіномережі. Також, бібліотека не має бути сховищем застарілих документів. Аналізуйте обертаність БФ бібліотеки – це відношення документовидачі до обсягу фонду, що характеризує ступінь його використання користувачами. Нормативи ІФЛА передбачають 2-3 прим. на душу населення, але не менше 2,5 тис. прим.

 1. Світлана : Чи мають право звільнити бібліотекарів у зв”язку зі змінами умов праці без пояснення останніх?

Відповідь. Ні, не можуть. Наведений у статті 32 КЗпП наведено перелік істотних умов праці, які можуть змінюватися у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

 1. Іванна : Як обєднати в ЦБС дорослу і дитячу бібл.?

Відповідь. Одна з бібліотек може стати філією ПБ (назву ЦБС необхідно змінити).

 1. Надія : У громаді – 13 бібліотек, чи має бути у штаті головної бібліотеки методист? Дякую.

Відповідь. Обов’язково. В умовах реформування галузі на методиста покладається безліч завдань.

 1. Інна : Чи продовжує діяти контракт з директором при зміні назви ЦБС, яка діє в громаді. Кристина : Питання щодо директора ЦБС, термін контракту якого спливає у серпні 2021. Як правильно здійснити кадрові дії при переведенні в ОТГ?

Відповідь. Відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю України «зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
Вказана норма розповсюджується на всі форми трудового договору, у тому числі і контрактну.

 1. Зіньківська ЦРБ : Теж цікавить питання, щодо контракту директора, районна рада свої повноваження вже склала, хто повинен переводить чи звільняти директора ЦБс у новий КЗ в територіальній громаді

Відповідь. Новообрана районна рада.

 

КОМЕНТАРІ:

 1. Алла

  У нашій громаді – 18 бібліотек, створено Комунальний заклад Публічна бібліотека .В КЗ тільки директор, прошу хоча б два методиста. Чи може бути у штаті головної бібліотеки два методиста? Дякую.

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Наявність посади методиста – обов’язкова! Кількість посад визначається навантаженням і фондом оплати праці. Чому дана посада важлива? Тим, що посадові обов’язки методиста передбачають: розробку методичних матеріалів з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування, перспективних і поточних планів бібліотек; здійснення аналізу стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування населення громади (у т.ч. допомога у заповненні ЕСМаР, форми 6-нк); пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотек та впровадження найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду у практику роботи; відповідальність за підвищення кваліфікації бібліотечних працівників; участь в проектній діяльності, в організації і проведенні нарад, семінарів, лекцій (у т.ч. в режимі онлайн) і т.п.
   Наявність посади методиста в бібліотеках передбачено ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності (затверджено Наказом Міністерства культури України 15.10.2013 № 983) та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 “Культура та мистецтво” (затверджено Наказом Мінкультури від 14.04.2000 N 168).

   Reply
 2. Олена

  Чи може територіальна громада прийняти рішення про утворення структурних підрозділів сільськиих бібліотек – бібілотечних пунктів при закладах загальної середньої освіти, з метою оптимізації бюджетних коштів? Яка процедура об’єднання бібліотечних фондів і чи можливо це взагалі, адже дві різні сфери – культура і освіта?

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   Бібліотечні пункти – відокремлені структурні підрозділи саме публічних бібліотек. Нам не відомі законодавчі документи, що уможливлюють створення бібліотечних пунктів у складі загальноосвітніх шкіл (ЗОШ). Хоча, територіально, бібліотечний пункт може знаходитись на території школи, але за наявності окремого входу (дотримання санітарних норм) та власного режиму роботи (режим роботи БП не має співпадати з режимом роботи школи).
   Сільська бібліотека може мати відокремлені структурні підрозділи – бібліотечні пункти (ст. 21 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу»).
   Реорганізація низки сільських бібліотек-філій у бібліотечні пункти має відбуватись в межах правового поля:
   1. Бібліотеки, які планується реорганізувати у бібліотечні пункти (БП) мають бути приєднані до конкретної бібліотеки, адже БП – структурний підрозділ певної бібліотеки.
   3. Рішення про ліквідацію/реорганізацію бібліотек приймається виключно на сесії місцевої ради. Наступний крок – звернення до МКІП, в якому надається відповідна інформація (див. пост «Відкритий діалог: ви нас запитували (блок 3)» від Січень 17, 2021р. на блозі «Публічна бібліотека територіальної громади» ). Нічого страшного, адже відповідно ст. 21 ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» громадяни не позбавляються бібліотечного обслуговування, змінюється його форма – через БП (або пересувні бібліотеки тощо).
   4. Отримавши погодження на реорганізацію від МКІП вносяться зміни до Статуту/Положення, штатного розпису.

   Reply
    1. Лагута Людмила Post author

     Відповідь. З 01.01. 2021 року набула чинності оновлена стаття. 89 Бюджетного кодексу. Ця стаття визначає перелік установ, на які мають передбачатися видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад. У старій редакції статті було передбачено видатки на утримання ЦБС, а нова редакція статті вже не передбачає утримання ЦБС, а лише бібліотеки (міські, селищні, сільські).
     Поки є діюча редакція ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», де законодавчо закріплено існування ЦБС, ЦБС можуть зберігати свій статус. Якщо буде прийнято нову редакцію ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і там буде відсутнє визначення такого об’єднання бібліотек як ЦБС, то казначейство матиме право припинити фінансування ЦБС.
     З повагою
     НМВ НБУ ім. Ярослава Мудрого

     Reply
 3. Людмила

  Добрий день! Територіальна громада утворила комунальний заклад культури «Публічна бібліотека», яка має статус юридичної особи. До неї приєднали п’ять філій без статусу юридичної особи. Бухгалтерський облік бібліотек здійснює централізована бухгалтерія.
  Централізована бухгалтерія склала кошторис на КЗК «Публічна бібліотека», з урахуванням потреб бібліотек -філій.
  Чи потрібно централізованій бухгалтерії складати окремо індивідуальні кошториси на бібліотеки-філії та окремо на КЗК «Публічна бібліотека»?
  Дякую за відповідь.

  Reply
  1. Лагута Людмила Post author

   ВІДПОВІДЬ. Не потрібно. Достатньо одного індивідуального кошторису — КЗК «Публічна бібліотека», який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

   Reply

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)