УВАГА ! Державні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні !

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 р. № 72

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

Загальна частина

 1. Ці Державні соціальні нормативи встановлюють показники мінімального рівня забезпечення населення мережею публічних бібліотек та створюють належні умови доступу до інформації.
 2. На території України можуть створюватися і діяти публічні бібліотеки, що розрізняються за значенням: республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні, міські, районні, селищні, сільські, зокрема спеціалізовані бібліотеки для дітей, юнацтва, осіб з інвалідністю відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”.
 3. Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не менше 40 годин на тиждень. Час роботи публічної бібліотеки не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення території, що обслуговує бібліотека.
 4. Зона обслуговування публічної бібліотеки може розповсюджуватися на окремий населений пункт, його частину або кілька населених пунктів.
 5. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення здійснюється за допомогою нестаціонарних форм (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека тощо).
 6. Бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не менше 16 годин на тиждень.
 7. Кількість пересувних бібліотек, графіки та місця їх розміщення визначаються відповідними органами місцевого самоврядування з урахуванням потреб населення.
 8. У публічних бібліотеках організовуються пункти доступу населення до Інтернету.
 9. Для визначення штатної чисельності працівників публічних бібліотек використовують типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, які затверджує Мінкультури.
 10. Публічна бібліотека повинна мати універсальний фонд документів на різних носіях інформації.
 11. Фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше ніж на 5 відсотків, у тому числі шляхом:

закупівлі книжкових видань — не менше 250 примірників на 1000 осіб зони обслуговування публічної бібліотеки;

передплати періодичних видань — не менше 15—20 найменувань газет та журналів;

отримання документів з інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Публічна бібліотека має розміщуватися в окремому приміщенні чи будівлі в місці, вільно доступному для відвідувачів.
 2. Будівлі та приміщення публічної бібліотеки, а також прибудинкова територія повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів і правил.
 3. Публічна бібліотека повинна мати один комп’ютер на
  500—1500 осіб зони обслуговування.

Публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою та іншим обладнанням, пристосованим до потреб сліпих, осіб з порушенням зору та осіб з дислексією.

Організація мережі публічних бібліотек у сільській місцевості

 1. В адміністративному центрі кожної територіальної громади (у тому числі об’єднаної) повинна функціонувати, як мінімум, одна публічна бібліотека.
 2. В інших населених пунктах публічна бібліотека відкривається на 500—800 осіб зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не більше ніж 3 кілометри.
 3. У селах, селищах, віднесених до гірських населених пунктів відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, публічна бібліотека може функціонувати у кожному населеному пункті незалежно від чисельності населення.

Організація мережі публічних бібліотек у
містах та селищах міського типу

 1. Бібліотечне обслуговування міського населення організовується з розрахунку, щоб відстань між публічними бібліотеками була не менше ніж 3 кілометри. У розрахунок мережі публічних бібліотек у містах та селищах міського типу не включаються районні та обласні бібліотеки, які функціонують у відповідному населеному пункті.
 2. Мережа публічних бібліотек у містах та селищах міського типу організовується з урахуванням чисельноті населення згідно з додатком.
 3. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова бібліотека, яка є методичним, координаційним та науково-дослідним центром для бібліотек області, а також є центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонемента; у м. Києві — центральна міська бібліотека з такими ж функціями.
 4. За рішенням органів місцевого самоврядування можуть створюватися спеціалізовані міські, обласні, районні бібліотеки для дітей та юнацтва.

_____

Додаток
до Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ
публічних бібліотек у містах та селищах міського типу

Чисельність населення міста, селища міського типу (осіб) Співвідношення публічних бібліотек на чисельність населення
Менше 5 000 одна публічна бібліотека
5 000—50 000 одна публічна бібліотека на 5 000— 15 000 осіб
50 000—100 000 одна публічна бібліотека на 15 000— 20 000 осіб
100 000—500 000 одна публічна бібліотека на 20 000— 25 000 осіб
Понад 500 000 одна публічна бібліотека на 25 000— 30 000 осіб

_____________________

________________

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)