Web-коучинг «БібліоSTUDIES» : що, де і як …

В ядерній фізиці є виразний термін “період напіврозпаду”.  Нині щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань. Одиниця виміру старіння знань фахівця, прийнята у США – період «напіврозпаду» компетентності, тобто зниження її на 50% внаслідок появи нової інформації, показує, що за багатьма професіями цей період настає менш ніж через 5 років. Тобто, в сучасних реаліях обсяг знань, набутих упродовж навчання, стає замалим уже після 3-5 років професійної діяльності.
Відтак кожний бібліотечний фахівець повинен бути налаштований на постійне оновлення своїх знань, професійних умінь і навичок, збагачення досвіду пізнавальної та практичної діяльності, що дозволить уникнути загрози десоціалізації.
Формуванню нових професійних знань, можливості вносити у процес діяльності позитивні та результативні зміни сприяє система безперервної освіти.
У змісті безперервної освіти виділяють три основні значимі компоненти, пов’язані з навчанням дорослого населення: навчання грамотності в широкому сенсі, включаючи комп’ютерну, мовну, соціальну та ін.; професійне навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації (job qualification); загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із трудовою діяльністю (life qualification).
Враховуючи потребу бібліотечних фахівців  ОТГ у набутті нових вмінь, навичок і компетенцій національні та регіональні методичні центри намагаються задовольнити їх різними формами, форматами й методами навчання.
Пропонуємо ознайомитись із новим форматом дистанційного навчання фахівців публічних бібліотек ОТГ, запровадженим  Миколаївською обласною універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова.

Новий формат дистанційного навчання – web-коучинг «БібліоSTUDIES»

В умовах реформування адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування відбувається процес трансформації бібліотечної мережі, реструктуризуються централізовані бібліотечні системи, з’являються нові бібліотечні об’єднання – публічні бібліотеки об’єднаних територіальних громад (ОТГ).  Разом з тим, фахівці публічних бібліотек ОТГ стикаються з викликами, пов’язаними з прийняттям ефективних рішень, виконанням нових функцій та, відповідно, потребують підвищення професійної компетентності щодо основних бібліотечних процесів та інформаційних технологій.
Підтримка професійного розвитку бібліотечних працівників Миколаївської області  – одне з пріоритетних завдань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова (ОУНБ) як обласного методичного центру. У березні 2018 р. Миколаївська ОУНБ запровадила нову послугу – дистанційне навчання на обласному рівні фахівців публічних бібліотек ОТГ– web-коучинг «БібліоSTUDIES», що передбачає проведення циклу тематичних вебінарів.
Впровадженню послуги сприяла організаційна робота. Було підготовлено інформаційні листи на керівників бібліотек ОТГ, сформовано список учасників вебінарів, розроблено макет сторінки «БібліоSTUDIES» та розміщено на web-сайті ОУНБ (http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/2013-06-26-08-27-40/2013-06-26-09-34-25/bibliostudies). Фахівцями ОУНБ було завчасно створено групу «Web-коучинг» у програмі Skype. Учасники приєднувалися до групи за умовою заповнення он-лайн анкети в Google Forms.
Тематика запропонованих вебінарів торкається актуальних для публічних бібліотек  ОТГ питань. Так, у І півріччі заняття були орієнтовані на роботу з бібліотечним фондом: «Регламентуюча документація», «Облік бібліотечних фондів», «Вилучення документів з бібліотечних фондів», «Перевірка бібліотечних фондів». Модератор он-лайн занять, головний бібліотекар відділу формування фондів ОУНБ акцентувала увагу слухачів на нормативних документах, що регулюють облік бібліотечних фондів, веденні облікової документації, технологічному процесі передачі бібліотечного фонду, визначенні заходів щодо встановлення балансової вартості бібліотечних фондів тощо. Окрім того, слухачам було надано консультації, інформаційні матеріали, зразки облікових документів та презентації за кожною темою.
На Раді керівників бібліотечних установ Миколаївської області за темою «Бібліотека як складова соціально-культурного середовища територіальних громад» (3.05.2018) було узагальнено перші підсумки реалізації проекту web-коучинг «БібліоSTUDIES», загалом до вебінарів долучилися 46 осіб.
Наступний цикл вебінарів відбудеться у ІІ півріччі. Модераторами навчання стануть фахівці науково-методичного відділу ОУНБ, які нададуть інформаційну підтримку щодо стратегічного планування розвитку бібліотек, електронної звітності публічних бібліотек (ЕСМаР), соціально-економічної цінності бібліотеки та соціологічних досліджень.
Важливим показником інноваційного розвитку бібліотек є не тільки поєднання традиційних напрямків діяльності та новаторських ініціатив, але й сучасний рівень професійної підготовки бібліотечних фахівців та їхня готовність до змін.

Дементьєва І.В., завідувач сектору відділу

науково-методичної роботи Миклаївської  ОУНБ ім. О. Гмирьова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)