Розвиток потребує знань

Часто буває так, що виникає потреба обгрунувати рішення, дії, плани. Ми шукаємо підтвердження або спростування думок. Нам важливо, як це викладають інші, які є напрацювання  рішень конкретних проблем.  Аналіз ресурсних можливостей і визначення найбільш прийнятних умов для подальшого розвитку потребує певних знань.

“Знання буває двох видів: або ми знаємо предмет самі, або знаємо, де можна знайти відомості про нього” (Семюел Джонсон)

Об’єднання громад стало об’єктом уваги науковців.  Останні активно вивчають досвід інших держав, аналізують вітчизняні тенденції, прогнозують виклики тощо.

Де знайти сучасні публікації сучасних науковців?  Відповідь – збірники наукових праць, матеріали конференцій, спеціалізовані періодичні видання і ін.

Ця інформація акумулюється у електронних ресурсах нашої бібліотеки. Ось деякі з них:

Каталог статей зі збірників наукових праць 

БД «Політематична база даних статей з періодичних видань»

БД «ІнформВлада»

Якщо є повний текст статті, опис супроводжується прямим посиланням на текст.  З останніх надходжень:

Кріпак, А. П.Партисипативна модель стратегічного розвитку територіальної громади як інструмент забезпечення її спроможності / А. П. Кріпак // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 5. — С. 127-133.

— Представлено авторське бачення необхідності запровадження партисипативної моделі стратегічного розвитку територіальної громади як інструменту забезпечення її спроможності. Доведено, що стратегічне планування розвитку громади передбачає залучення до роботи над стратегічним документом широкого представництва місцевого середовища (представників основних верств територіальної громади, найважливіших установ, громадських організацій, місцевих лідерів), діяльність яких направлена на визначення: майбутнього образу (бачення) громади, головних (стратегічних) цілей, досягнення яких забезпечить набуття громадою визначеного громадою образу; планів дій, тобто логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих цілей з використанням спеціальних процедур. Зроблено акцент на важливих перевагах стратегічного розвитку територіальної громади

Повний текст

Цікаво буде прослідкувати за бібліотеками громади, яка розглядається у статті.

Бібліотека  с. Крюківщина поділіться досвідом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)