Наука і практика: точки перетину

Українське суспільство давно говорить про необхідність реформування, позитивних змін і т.п. Здавалося, що всі все розуміють, але цей процес ще попереду на невизначений час. Тепер, коли реформа відбувається «тут і зараз» ми реально відчуваємо нестачу елементарних знань.

Так, бібліотеки мають бути тими просвітницькими осередками, які призначені подавати релевантну інформацію, але є певна проблема її наявності. Більшість населення пояснення отримують через комунікаційні мережі та телебачення.

Друкована джерельна база з питань об’єднання громад має певні прогалини. Їх дещо заповнюють публікації у періодичних  виданнях: приклади успіху, проблемні  статті, популярні роз’яснення тощо.

Маємо недостатню кількість наукових публікацій, досліджень, розвідок, які обгрунтовані і мають в основі світовий досвід.

Одним із матеріалів, який може допомогти розібратися у тенденціях розвитку територіальних громад є публікація:

Білоус Я.Ю. Стратегічне планування розвитку територіальних громад: підходи та етапи // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 2. – С. 14-18.

Оновні тези:

Спеціалісти відзначають неефективність існуючих традиційних моделей і підходів щодо забезпечення функціонування територіальних громад. Важливо  при плануванні місцевого розвитку приділити увагу розробці стратегічного плану розвитку ОТГ та враховувати загальні суспільні тенденції та їхній вплив на функціонування конкретної територіальної громади.

Для ефективності стратегічного планування необхідне повне розуміння про майбутній стан громади, чітко уявляти майбутні перспективи.

Існують різні підходи щодо суспільного розвитку. Українські науковці досліджують теоретико-методологічні засади соціальних підходів у системі місцевого самоврядування, економічні підходи, моделі сталого розвитку, моделі партнерства в управлінні місцевим розвитком, ліберальні та прогресивні економічні підходи, кластерний підхід.

Автор ставить за мету розглянути існуючі підходи по плануванню розвитку місцевого самоврядування, зокрема на рівні територіальних громад; визначити основні етапи стратегічного планування розвитку територіальних громад та послідовність стратегічного управління, в конексті реалізації стратегічного плану розвитку територіальних громад.

Цікаво було б синтезувати практичний досвід та теоретичні засади і проаналізувати подальші можливості об’єднаних територіальних громад.

 

P.S. з текстом статті можна ознайомитися в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого; посилання на електронну версію статті буде доступне після її оприлюднення на сайті університету.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)