Положення про блог «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади»

 1. Це Положення визначає статус блогу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (далі – НБУ ім. Ярослава Мудрого)  «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» (далі  – Блог) як інформаційного ресурсу в мережі Інтернет  та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.
 2. Блог створюється з метою висвітлення інформації, яка стосується діяльності публічних бібліотек в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ), надання консультативної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування та бібліотекарям із питань організації роботи публічних бібліотек в ОТГ.
 3. Забороняється використовувати Блог із метою отримання прибутку та в порушення законодавства України.
 4. Право інтелектуальної власності на Блог належить НБУ ім. Ярослава Мудрого.=
 5. Інформація на Блог подається українською мовою.
 6. Адміністрування Блогу покладається на науково-методичний відділ, технічна підтримка – на відділ нових інформаційних технологій.
 7. Блог створений і функціонує в середовищі програмного забезпечення з відкритим кодом WordPress.
 8. Структуру Блогу складають розділи «Головна», «Нормативно-правова база», «Рекомендації», «Статистика», «Про блог» та інші інформаційні сервіси.
 9. У розділі «Головна» розміщується актуальна інформація з питань, що відносяться до компетенції Блогу.
 10. У розділі «Нормативно-правова база» розміщуються тексти нормативно-правових актів із питань функціонування ОТГ та публічних бібліотек.
 11. У розділі «Рекомендації» розміщуються матеріали, що мають рекомендаційний та інформативний характер.
 12. У розділі «Статистика» розміщується статистична та довідкова інформація про ОТГ та публічні бібліотеки в ОТГ.У розділі «Про блог» розміщується основна інформація про даний інформаційний ресурс: положення, контакти, тощо.
 13. У розділі «Про блог» розміщується основна інформація про даний інформаційний ресурс: положення, контакти, тощо.
 14. Інформація у Блозі розміщується у міру її надходження, але не рідше ніж один раз на тиждень.

Затверджено наказом НБУ ім. Ярослава Мудрого від 21.02.2017 № 5